Naslovnica

Javna nabava

Javna nabava

Datum objave:

Vrsta postupka:

02.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

10.07.2019.

NABAVA STOLNIH ENC ANTENA

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: I 53/19

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj