Naslovnica

Javna nabava

Javna nabava

Datum objave:

Vrsta postupka:

28.02.2020. Rok za dostavu ponuda:

13.03.2020. 10:00

SANACIJA OŠTEĆENJA NA SUSTAVU ZA NAPLATU CESTARINE USIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA, UDARA GROMA I BURE

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: I 9/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj