Naslovnica

Javna nabava

Javna nabava

Datum objave:

Vrsta postupka:

17.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

31.03.2020. 09:00

USLUGA PRIHVATA INA KARTICA

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: I 40/20
04.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

24.03.2020. 09:00

USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA NA KIOSCIMA TISKA

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: I 46/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj