Naslovnica

Javna nabava

Javna nabava

Datum objave:

Vrsta postupka:

15.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

16.01.2020. 09:00

USLUGA PRIHVATA UTA KARTICA

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: I 66/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj