Naslovnica
Javna nabava

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

06.02.2020. Završetak savjetovanja:

05.02.2020.

SANACIJA OŠTEĆENJA NA NOSIVOJ KONSTRUKCIJI MOSTA SAVA IVANJA REKA DESNO, KM 39+160 NA AUTOCESTI A3

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J137/20
06.02.2020. Završetak savjetovanja:

12.02.2020.

IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA NA DIJELU PRODUŽETKA ULICE F.B. KIRINČIĆA OD KM 0+210,00 DO 0+500,00 I GRADNJA PRODUŽETKA ULICE F.B. KIRINČIĆA KIRINČIĆA OD KM 0+210,00 DO 0+500,00

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J212/20
31.01.2020. Završetak savjetovanja:

06.02.2020.

SANACIJA ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE U ZONI NADVOŽNJAKA BARLETE OD KM 186+930 DO KM 187+300 DESNO, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA GOSPIĆ – GORNJA PLOČA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J221/20
31.01.2020. Završetak savjetovanja:

06.02.2020.

SANACIJA ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE OD KM 140+920 DO KM 141+450 (LIJEVO I DESNO) AUTOCESTA ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J220/20
08.01.2020. Završetak savjetovanja:

10.01.2020.

Usluga dizalice 5 t

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
20.12.2019. Završetak savjetovanja:

04.04.2020.

IZGRADNJA ODMORIŠTA JEŽEVO SJEVER NA PODRUČJU NASELJA ČRNEC DUGOSELSKI, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J56/19
18.12.2019. Završetak savjetovanja:

04.04.2020.

SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA MOSTA DRAVA I U KM 23+220, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J370/19
18.12.2019. Završetak savjetovanja:

04.04.2020.

REKONSTRUKCIJA AUTOCESTE - UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTA STARI HRASTOVI SJEVER NA AUTOCESTI A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J119/19
18.12.2019. Završetak savjetovanja:

04.04.2020.

SANACIJA NADVOŽNJAKA POPOVAČA IZNAD AUTOCESTE U KM 88+880, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVA, DIONICA POPOVAČA - KUTINA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J233/19
17.12.2019. Završetak savjetovanja:

04.04.2020.

SANACIJA NADVOŽNJAKA NA VELIKOPOLJSKOJ CESTI IZNAD AC A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, KOD ČVORA BUZIN

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J23819

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj