Naslovnica
Javna nabava

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

11.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

18.03.2020. 10:00

Usluga pružanja zaštite osoba i imovine na objektu Hrvatskih autocesta d.o.o. u vremenu od 8:00 do 21:00 sat

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: E 15 20
10.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

17.03.2020. 10:00

Usluga održavanja računala i monitora

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: D1 20
10.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.03.2020. 09:30

Izrada projekta sanacije nathodnika PUO Zir na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J 217/20
10.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

17.03.2020. 09:30

Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije nadvožnjaka Popovača iznad autoceste, u km 88+880, autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, dionica Popovača - Kutina

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J 224/20
09.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

17.03.2020. 15:00

SANACIJE ISPUSTA VODA IZ REVIZIJSKOG OKNA U KM 121+200 L NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J80/20
06.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

13.03.2020. 15:00

STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE USJEKA U KM 183+613 -183+843 DESNO I LIJEVO, DIONICA LIČKI OSIK – SVETI ROK, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J82/20
06.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

11.03.2020. 11:00

Nabavka znakova sigurnosti za zaštitu od požara i vatrogastva

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: Bjed 12/20
05.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

12.03.2020. 12:00

USLUGA ARHEOLOŠKOG TERENSKOG PREGLEDA TERENA I IZRADE KONZERVATORSKE STUDIJE PORADI TOČNOG ODREĐIVANJA ARHEOLOŠKIH LOKALITETA TRASE AUTOCESTE A7 KRIŽIŠĆE – ŽUTA LOKVA, DIONICA SELCE – NOVI VINODOLSKI OD KM 17+500 DO KM 25+144,55, OBILAZNICA NOVOG VINODOLSKOG I. FAZA

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J244/20
05.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

12.03.2020. 15:00

STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA RADIODIFUZIJE U TUNELIMA NA AUTOCESTI A1 U NADLEŽNOSTI HAC d.o.o.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: M50/20
05.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

13.03.2020. 15:00

SANACIJA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA LOKACIJI ODMORIŠTA KRKA RADI PROKIŠNJAVANJA TERASE I KROVA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J228/20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj