Naslovnica
Javna nabava

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn

02.04.2020. Rok za dostavu ponuda:

15.04.2020. 09:30

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uvođenju treće vozne trake na Zagrebačkoj obilaznici, dionica Jakuševac - Ivanja Reka

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: M 29/20
02.04.2020. Rok za dostavu ponuda:

21.04.2020. 09:30

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju silosa za sol na lokacijama Križ, Benkovac, Šibenik i Sv. Ilija

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: J 31/20
02.04.2020. Rok za dostavu ponuda:

06.04.2020. 10:00

Pražnjenje sabirnih i septičkih jama TJO Lučko

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H248/20
02.04.2020. Rok za dostavu ponuda:

28.04.2020. 11:00

Deratizacija COKP, PUO, tunela, NP i dezinsekcija COKP i NP

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: B 9 20
02.04.2020. Rok za dostavu ponuda:

28.04.2020. 11:00

Toner za davače kartica – Ribon crni

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: I27 20
31.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

28.04.2020. 11:00

Isporuka električarskog alata i mjernih uređaja za potrebe elektroodržavanja

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 80 20
31.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

15.04.2020. 10:00

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o.: Sanacija stropa ureda u objektu COKP Split i stropova u prostorijama objekta VP Sveti Rok

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H222/20
31.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

28.04.2020. 11:00

Sredstvo za pranje obloge tunela, zidova za zaštitu od buke i naplatnih kućica

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 6 20
31.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

08.04.2020. 11:00

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NA DIONICAMA AUTOCESTE ARZ d.d. I HAC d.o.o.: SANACIJA SVJETLOSNE TRAKE NADSTREŠNICE NAPLATNE POSTAJE VRATA

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H 222/20
31.03.2020. Rok za dostavu ponuda:

28.04.2020. 11:00

OTDR uređaj

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: D 23 20

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj