Naslovnica
Javna nabava

Javni poziv za iskaz interesa

Javni poziv za iskaz interesa

18.05.2020. Rok za dostavu ponuda:

08.06.2020. 13:00

OTKUP 661 KOMADA OSNOVNIH SREDSTAVA (PISAČA, TELEFAKS UREĐAJA I MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA) U VLASNIŠTVU DRUŠTVA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP1/20
12.02.2020. Rok za dostavu ponuda:

19.02.2020. 10:00

USLUGA IZVLAČENJA TERETNIH VOZILA I AUTOBUSA SA DIONICA AUTOCESTE POD NADLEŽNOSĆU HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O. U PERIODU OD 18 (OSAMNAEST) MJESECI

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: 01/2020-JPZII
06.02.2020. Rok za dostavu ponuda:

27.04.2020. 12:00

PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU HAC

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
31.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

21.02.2020. 13:00

OTKUP 661 KOMADA OSNOVNIH SREDSTAVA (PISAČA, TELEFAKS UREĐAJA I MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA) U VLASNIŠTVU DRUŠTVA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
Kontrolni broj: JP1/20
28.01.2020. Rok za dostavu ponuda:

14.02.2020. 10:00

USLUGA OTKUPA PAPIRA I KARTONA - KLJUČNI BROJEVI OTPADA 20 01 01 (PAPIR I KARTON) I 15 01 01 (AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA)

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
30.12.2019. Rok za dostavu ponuda:

16.01.2020. 10:00

USLUGA OTKUPA PAPIRA I KARTONA - KLJUČNI BROJEVI OTPADA 20 01 01 (PAPIR I KARTON) I 15 01 01 (AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA)

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
14.10.2019. Rok za dostavu ponuda:

21.10.2019. 10:00

OTKUP METALNOG OTPADA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
09.10.2019. Rok za dostavu ponuda:

02.12.2019. 13:00

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA OTKUP 661 KOMADA OSNOVNIH SREDSTAVA (PISAČA, TELEFAKS UREĐAJA I MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA) U VLASNIŠTVU DRUŠTVA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
09.10.2019. Rok za dostavu ponuda:

02.12.2019. 15:00

ZAKUP DIJELA PROSTORA ZA POSTAVLJANJE SAMOPOSLUŽNIH APARATA ZA TOPLE NAPITKE I APARATA ZA SOKOVE I GRICKALICE NA ODREĐENO VRIJEME OD 4 (ČETIRI) GODINA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa
15.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

19.07.2019.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERES za pružanje usluge OTKUPA OTPADNIH AKUMULATORA I BATERIJA

Vrsta postupka: Javni poziv za iskaz interesa

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj