Naslovnica
Javni natječaj

PROCJENA UTJECAJA NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST ZA LOKACIJE POZAJMIŠTA/VAĐENJE MATERIJALA SA KOJIH MATERIJAL OSIGURAVAJU HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE A5 PODDIONICE BELI MANASTIR - MOST HALASICA

PROCJENA UTJECAJA NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST ZA LOKACIJE POZAJMIŠTA/VAĐENJE MATERIJALA SA KOJIH MATERIJAL OSIGURAVAJU HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE A5 PODDIONICE BELI MANASTIR - MOST HALASICA

Naziv PROCJENA UTJECAJA NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST ZA LOKACIJE POZAJMIŠTA/VAĐENJE MATERIJALA SA KOJIH MATERIJAL OSIGURAVAJU HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE A5 PODDIONICE BELI MANASTIR - MOST HALASICA
Natječaj valjan do 15.06.2020. 15:00
Kontrolni broj J257/20
Kategorija Jednostavna nabava od 20.000 kn do 200.000,00/500.000,00 kn
Procedura Otvoreni postupak

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj