Naslovnica
Javni natječaj

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA, PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU OBILAZNICE GRADA ZAGREBA (JANKOMIR - IVANJA REKA) DOGRADNJOM TREĆEG VOZNOG TRAKA TE IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA DIONICU JANKOMIR - LUČKO

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA, PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU OBILAZNICE GRADA ZAGREBA (JANKOMIR - IVANJA REKA) DOGRADNJOM TREĆEG VOZNOG TRAKA TE IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA DIONICU JANKOMIR - LUČKO

Naziv IZRADA IDEJNOG PROJEKTA, PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU OBILAZNICE GRADA ZAGREBA (JANKOMIR - IVANJA REKA) DOGRADNJOM TREĆEG VOZNOG TRAKA TE IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA DIONICU JANKOMIR - LUČKO
Natječaj valjan do 24.02.2020.
Kontrolni broj J4/20
Kategorija Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Procedura Javno nadmetanje

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj