Naslovnica

Javna nabava

Arhiva

Datum objave:

Vrsta postupka:

Kategorija:

04.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

12.07.2019.

Mjerenje razine elektromagnetskog polja u okolini elektroenergetskog kabela KBDV 35 kV TS 110/35 kV Gračac - TS 35/20 kV Tunel Sveti Rok (sjever)

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
04.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

08.07.2019.

Nabava i isporuka slavina i ventila za sanitarne čvorove

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
04.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

12.07.2019.

Nabava opreme za popunu hidrantskih ormara unutar baza TJO

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
04.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

11.07.2019.

Tisak općih uvjeta za ENC pakete

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
04.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

15.07.2019.

SANACIJA OŠTEĆENJA NA RIGOLIMA I KANALICAMA U ZATVORENOM SUSTAVU ODVODNJE NA VIŠE LOKACIJA OD KM 29+500 DO KM 62+530, AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
04.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

11.07.2019.

Datumar Trodat 4850

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
03.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

10.07.2019.

Usluga popravaka hidrantskih i vodovodnih instalacija i opreme

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
03.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

05.07.2019.

Rezervni dijelovi i usluga popravka vozila Nissan x trail 2.0

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
03.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

11.07.2019.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UKLANJANJA GRAĐEVINA NA ODMORIŠTIMA, GRUPA I: UKLANJANJE GRAĐEVINE MOTELA S RESTORANOM NA ODMORIŠTU STARI HRASTOVI SJEVER, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J117/19

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj