Naslovnica

Javna nabava

Arhiva

Datum objave:

Vrsta postupka:

Kategorija:

02.08.2019. Rok za dostavu ponuda:

09.08.2019.

ISPORUKA STOLACA - GRUPA I: ERGONOMSKA FOTELJA ZA OPERATERE NA CNUP

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
Kontrolni broj: H152/19
02.08.2019. Završetak savjetovanja:

03.08.2020. 14:54

SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA VI: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ILOVA (DESNO) U KM 110+700, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J28/19
02.08.2019. Završetak savjetovanja:

03.08.2020. 14:54

Kontrolno ispitivanje retrorefleksije vertikalne prometne signalizacije na autocestama HAC-a s prikupljanjem podataka za ažuriranje Baze cestovnih podataka i izradom prometnih elaborata unapređenja i povećanja sigurnosti prometa

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: M 63/19
02.08.2019. Rok za dostavu ponuda:

23.07.2019.

NADOGRADNJA IISHAC-a U SVRHU UVOĐENJA INTEROPERABILNOSTI ENC IN IZMEĐU HAC d.o.o. I BINA ISTRA d.d.

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: I 88/19
01.08.2019. Završetak savjetovanja:

03.08.2020. 14:54

SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA III: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ŽUTICA U KM 66+174 (DESNO) NA AC A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J28/19
01.08.2019. Rok za dostavu ponuda:

20.08.2019.

RADOVI NA POSTAVI PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME ODMORIŠTA RASTOVICA - SJEVER, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: M17/19

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj