Završen javni natječaj za financiranje humanitarnih projekata

Hrvatske autoceste d.o.o. donijele su odluku o dodjeli donacija za financiranje humanitarnih projekata za dodjelu sredstava za cestarinu organizacijama civilnog društva koje provode programe humanitarnog karaktera u svrhu zaštite i promicanja zdravlja djece, pružanja pomoći oboljeloj djeci te pružanja pomoći djeci s invaliditetom i posebnim potrebama. 

Nakon provjere valjanosti prijava, proveden je postupak procjene prijava i donošenja odluke o dodjeli sredstava. Na natječaj je pristiglo  28 prijava. Hrvatske autoceste sukladno uvjetima natječaja prihvatile su 13 prijava. 

S dobitnicima donacija Hrvatske autoceste  d.o.o. potpisat će ugovor o donaciji, o čemu će dobitnici biti obaviješteni elektroničkom poštom koja će se uputiti na e-mail kontakt osobe navedene u prijavnici.

                                        Odluka o dodjeli donacija (pdf format)

Korisnici donacija ostvaruju pravo korištenja autoceste i objekata pod naplatom cestarine bez plaćanja naknade na autocestama  upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o., na sljedećim autocestama:

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik od naplatne postaje Ogulin do naplatne postaje Karamatići
A3 Bregana-Zagreb-Lipovac od naplatne postaje Bregana te naplatne postaje Zagreb istok do naplatne     postaje Lipovac
A4 Zagreb-Goričan od naplatne postaje Sveta Helena do naplatne postaje Goričan
A5 Beli Manastir-Osijek-BiH od naplatne postaje Svilaj do naplatne postaje Osijek
A10 Granica BiH-Ploče -naplatna postaja Čarapine
A11 Zagreb-Sisak od naplatne postaje Mraclin do naplatne postaje Lekenik
Tunel Sveti Ilija, naplatna postaja Biokovo

 

Kontakt naplate cestarine:
info-naplata@hac.hr