Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

15.01.2020 USLUGA PRIHVATA UTA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 66/20
Rok za dostavu ponuda:
03.01.2020 TERETNO VOZILO S HIDRAULIČNOM NADOGRADNJOM ZA ZIMSKU SLUŽBU
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H220/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.12.2019 IZGRADNJA ODMORIŠTA JEŽEVO SJEVER NA PODRUČJU NASELJA ČRNEC DUGOSELSKI, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J56/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.12.2019 REKONSTRUKCIJA AUTOCESTE - UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTA STARI HRASTOVI SJEVER NA AUTOCESTI A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC,
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J119/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.12.2019 SANACIJA NADVOŽNJAKA POPOVAČA IZNAD AUTOCESTE U KM 88+880, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, DIONICA POPOVAČA - KUTINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J233/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
27.12.2019 SANACIJA PRIJELAZNE NAPRAVE MOSTA DABAR, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK U KM 331+161
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J376/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
27.12.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA MOSTA DRAVA I U KM 23+220, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J370/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
27.12.2019 SANACIJA NADVOŽNJAKA NA VELIKOPOLJSKOJ CESTI IZNAD AC A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, KOD ČVORA BUZIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J238/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
27.12.2019 MIGRACIJA I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA SMS NADOPLATU I NADOPLATU PUTEM WEB PORTALA ZA BESKONTAKTNU NAPLATU
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 23/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
27.12.2019 TUNEL KONJSKO – NOVI IZLAZI ZA SLUČAJ NUŽDE, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA PRGOMET - DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J95/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
24.12.2019 IZGRADNJA I UREĐENJE POLJSKIH I PRISTUPNIH PUTEVA UZ AUTOCESTU ZAGREB – SPLIT -DUBROVNIK, DIONICA ŠESTANOVAC- RAVČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 268/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.12.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA ČVOR RAŠĆANE NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J293/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.12.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H194/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.12.2019 IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA CROCODILE 3 CROATIA - DOBAVA I UGRADNJA SVJETLOSNO PROMJENJIVIH ZNAKOVA INFO-DISPLAY-A I ROTACIJSKIH KAMERA NA AUTOCESTI ZAGREB-MACELJ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: AZM-2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.12.2019 PROVEDBA KONTROLNIH ISPITIVANJA U SVRHU LEGALIZACIJE INFRASTRUKTURE NA DIONICI ČAKOVEC - GORIČAN, AUTOCESTA A4 ZAGREB-GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J349/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.12.2019 Izrada geodetske snimke izvedenog stanja podzemne telekomunikacijske kanalizacije na mreži autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 71/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.12.2019 STRUČNI NADZOR NAD UGRADNJOM STROJNE I PROGRAMSKE OPREME TE UGRADNJOM VIDEO ZIDOVA POTREBNIH ZA REALIZACIJU PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 1/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.12.2019 ISPORUKA VAKUMSKE DISTRIBUCIJSKE APARATURE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H233/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.12.2019 IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA CROCODILE 3 CROATIA - GIS SUSTAV U RCNP KRAPINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: AZM-1/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
20.12.2019 SANACIJE INTERNOG SUSTAVA ODVODNJE COKP KUTINA I OKUČANI, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC TE COKP VARAŽDIN, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J218/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
20.12.2019 PROŠIRENJE SLUŽBENOG PROLAZA U KM 25+600 (UZ NADVOŽNJAK BUZIN), AUTOCESTA A3, DIONICA LUČKO - BUZIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J362/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
20.12.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA ZA ELASTIČNU ODBOJNU OGRADU TIP DALEKOVOD
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 149/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
20.12.2019 SANACIJA ISTOČNOG DIJELA SLIVA SEPERATORA M906 U KM 368+250 I ZAPADNOG DIJELA SLIVA SEPERATORA M906 U KM 371+800 NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNK, DIONICA VUČEVICA – DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J227/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
20.12.2019 PROŠIRENJE SLUŽBENOG PROLAZA U KM 81+160 I KM 83+650 (UZ MOST OKOLI), AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, DIONICA NOVOSELEC - POPOVAČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J361/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
20.12.2019 RAZVIJANJE SUSTAVA ODVODNJE U SUSTAVU GOSPODARENJA GRAĐEVINAMA DO PUNE FUNKCIONALNOSTI
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: J 292/19
Rok za dostavu ponuda:
20.12.2019 SANACIJA NADVOŽNJAKA U ČVORU LUDBREG U KM 24+969 NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J354/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
20.12.2019 PROVEDBA KONTROLNIH ISPITIVANJA RADI LEGALIZACIJE TRAFISTANICA I KABLOVA U SVRHU PREDAJE HEP-u NA VIŠE PRAVACA (5 GRAĐEVINA NA PODRUČJU SJEVERNE HRVATSKE)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J113/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.12.2019 NABAVA ORACLE LICENCI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 9/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.12.2019 MALČERI ZA KOŠNJU TRAVE: GRUPA I - MALČERI ZA KOŠNJU TRAVE ZA TRAKTOR, GRUPA II - MALČERI ZA KOŠNJU TRAVE ZA TRAKTOR - BOČNO PODESIVI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 248/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.12.2019 IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA SANACIJE DEPONIJA ISKOPANOG MATERIJALA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK - GRUPA IV
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J303/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN