Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

27.04.2018 SANACIJA OŠTEĆENJA NA SUSTAVU ZA NAPLATU CESTARINE USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA, UDARA GROMA, BURE I PROMETNIH NESREĆA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: D 29/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost120.49 KBUgovor140.53 KB
25.04.2018 NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA MALA KAPELA, BRINJE, PLASINA, GRIČ, SVETI ROK, LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVA I STRAŽINA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MBOdluka o poništenju355.53 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.17 MB
24.04.2018 ZAMJENA VATROGASNIH CIJEVI U TUNELSKIM HIDRANTIMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.73 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 549.24 KBOdluka o odabiru387.24 KB
24.04.2018 IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA ODVODNJE AUTOCESTE NA SVIM DIONICAMA AUTOCESTA - GRUPA I
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MBOdluka o odabiru379.06 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.66 MB
24.04.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWER
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 261.62 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H 264.17 MBOdluka o odabiru H 26382.49 KB
23.04.2018 : SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA - GRUPA I - SANACIJA PRIJELAZNE NAPRAVE NA NADVOŽNJAKU U KM 26+600 LIJEVO, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGEB - LIPOVAC, DIONICA BUZIN - LUČKO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda722.52 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.74 MBOdluka o odabiru645.53 KB
23.04.2018 SANACIJA KROVIŠTA - GRUPA I - SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE U COKP OKUČANI NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.58 MB
20.04.2018 UKLANJANJE GRAĐEVINA MOTELA I AUTOSERVISA NA PUO JEŽEVO JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda2.05 MBOdluka o odabiru656.88 KBUgovor137.76 KB
20.04.2018 IZGRADNJA MOSTA HALASICA, NADVOŽNJAKA I PUTNIH PRIJELAZA NA AUTOCESTI A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, DIONICA BELI MANASTIR - OSIJEK, PODDIONICA BELI MANASTIR - MOST HALASICA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.7 MBZapisnik o pregladu i ocjeni ponuda1.94 MBOdluka o odabiru379.7 KB
19.04.2018 SANACIJA POTPORNOG ZIDA PODVOŽNJAKA BANJAČE U KM 381+120, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA DUGOPOLJE - BISKO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.7 MBOdluka o odabiru664.73 KB
18.04.2018 POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROODRŽAVANJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda817.14 KBOdluka o odabiru370.57 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.38 MB
17.04.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA S NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM KOLNIKA PREMA RJEŠENJIMA UPRAVE PROMETNE INSPEKCIJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MBOdluka o odabiru370.01 KB
16.04.2018 IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA SANACIJU USJEKA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBORVNIK NA ZAHTJEV SEKTORA ZA ODRŽAVANJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.61 MBOdluka o odabiru660.54 KB
16.04.2018 NAJAM KEMIJSKIH WC-a
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.49 MBOdluka o odabiru Grupa I375.62 KBOdluka o odabiru Grupa II376.95 KBOdluka o odabiru Grupa III376.03 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.68 MB
13.04.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UVOĐENJA SADRŽAJA NA ODMORIŠTA U SKLOPU MREŽE AUTOCESTA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o. - GRUPA II
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.59 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf1.45 MBOdluka o odabiru.pdf518.77 KB
06.04.2018 Usluga popravka hidrantskih i vodovodnih instalacija i opreme
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.55 MBOdluka o odabiru375.28 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda4.13 MB
05.04.2018 POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AUTOCESTI, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.73 MBOdluka o odabiru GRUPA I376.76 KBOdluka o odabiru GRUPA II374.48 KB
05.04.2018 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA NA INA BENZINSKIM POSTAJAMA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: D 2/17
Objava u EOJN
Ugovor138.6 KB
28.03.2018 KONZULTANTSKO PROJEKTANTSKE USLUGE I IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA SANACIJE OŠTEĆENJA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.61 MBOdluka o odabiru369 KB
27.03.2018 Održavanje svjetlosno promjenjive signalizacije proizvođača Telegra
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D7/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
D7-18 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.63 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf2 MBOdluka o odabiru.pdf495.7 KB
26.03.2018 USLUGE POPRAVKA CESTOVNE RASVJETE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda785.8 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.06 MBOdluka o odabiru372 KB