Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

01.06.2018 ISPORUKA PROMETNIH ZNAKOVA I SIGNALIZACIJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 62
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf2.05 MB
01.06.2018 OSIGURANJE IMOVINE, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI I ODGOVORNOSTI PREMA ZAPOSLENICIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 4/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.09 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda3.1 MBODLUKA O ODABIRU F4-18.pdf382.95 KBZapisnik o ponovnom pregledu i ocjeni ponuda1.21 MBOdluka o odabiru697.93 KB
01.06.2018 Rezervni dijelovi za kosilice i motorne alate proizvođača Stihl
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 110/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.97 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.65 MBOdluka o odabiru368.32 KB
30.05.2018 USLUGA PRIMOPREDAJE KUNSKE I DEVIZNE GOTOVINE U SVRHU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda248.47 KBOdluka o odabiru363.54 KB
29.05.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J131/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda2.34 MBOdluka o odabiru653.85 KB
28.05.2018 USLUGA PRIHVATA AMEX KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 12/18
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost117.74 KBUgovor137.91 KB
24.05.2018 USLUGA OBVEZNOG GODIŠNJEG PREGLEDA VOZILA od Grupe I. do Grupe XV.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H1081.48 MBOdluka o odabiru H 108 Gr. I.383.56 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. II.389.99 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. III.385.88 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. IV.384.99 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. V.385.19 KBOdluka o odabiru H 108 Gr VI.383.08 KBOdluka o poništenju H 108 Gr. VII.368.11 KBOdluka o odabiru H 108 Gr.VIII.385.31 KBOdluka o poništenju H 108 Gr. IX.372.54 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. X.386.67 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XI.391.1 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XII.386.41 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XIII.402.2 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XV.388.37 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XV.381.07 KB
23.05.2018 Usluga servisa klima uređaja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H243/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju.pdf1.6 MBOdluka o odabiru621.67 KB
23.05.2018 USLUGA ODRŽAVANJA WINDOWS SISTEMSKIH SERVISA (MICROSOFT),
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.91 MB
22.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva Aebi
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 148/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju.pdf1.38 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf1.93 MBOdluka o odabiru.pdf814.76 KB
22.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva Hofmann
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 149/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf1.59 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponude.pdf2.45 MBOdluka o odabiru.pdf788.36 KB
18.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka komunalne opreme Riko
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 151/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.61 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf3.72 MBOdluka o odabiru.pdf791.61 KB
18.05.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA - GRUPA I
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J158/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.63 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.65 MBOdluka o odabiru374.09 KB
17.05.2018 USLUGA SKUPLJANJA, OBRADE, OPORABE I/ILI ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP-ama za Grupu IV
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 521.68 MBOdluka o poništenju H 52373.52 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H 521.8 MB
17.05.2018 NATRIJ KLORID NaCl
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 1751.42 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.07 MBOdluka o odabiru384.14 KB
16.05.2018 SANACIJA LAGUNA - GRUPA I - MASTOLOV M 902 U KM 356+600 (DESNO) AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA PRGOMET - DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J123/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.63 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.15 MBOdluka o poništenju357.79 KB
15.05.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE PROIZVOĐAČA PANTEL
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda I 10-182.35 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.91 MBOdluka o odabiru375.34 KBOdluka o poništenju I 20405.65 KBODLUKA O ODABIRU I 20-18.pdf698.7 KB
15.05.2018 SKUPLJANJE, OBRADA, OPORABA I/ILI ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP, NP I PUO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.06 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.94 MBOdluka o odabiru g. II.375.44 KBOdluka o poništenju g. V.368.96 KB
15.05.2018 USLUGA INTERVENCIJE U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA g. II i IV
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.65 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.16 MBOdluka o poništenju g. II.368.75 KBOdluka o odabiru g. IV.376.67 KB
11.05.2018 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA PREKO PETROL BENZINSKIH POSTAJA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 9/18
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost118.06 KBUgovor138.24 KB
10.05.2018 SANACIJA BETONSKIH STAZA NA NAPLATNIM POSTAJAMA - GRUPA I - SANACIJA BETONSKE POVRŠINE PROLAZA NA PODRUČJU NP OGULIN, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.74 MB
10.05.2018 REZERVNI DIJELOVI ZA ZAŠTITNU ODBOJNU OGRADU TIP DALKOVOD
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda814.68 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.33 MBOdluka o poništenju359.06 KB
09.05.2018 KOŠNJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA AUTOCESTE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.16 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda3.34 MBOdluka o odabiru g. I.378.02 KBOdluka o odabiru g. II.376.43 KBOdluka o odabiru g. III.377.82 KBOdluka o poništenju g. IV.367.14 KB
08.05.2018 SANACIJA DIJELOVA SUSTAVA ODVODNJE OD KM 114+800 DO KM 114+850 RAZDJELNI POJAS, U KM 120+100 RAZDJELNI POJAS I U KM 121+200 LIJEVO, DIONICA OGULIN - ŽUTA LOKVA, AC A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J85/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.87 MBOdluka o odabiru645.43 KB
07.05.2018 USLUGA PRIHVATA INA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost117.87 KBUgovor137.84 KB
07.05.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZAMJENE PROMJENJIVE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M11/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.63 MBOdluka o odabiru652.81 KB
02.05.2018 KALCIJ KLORID CaCl2
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.64 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H-1745.72 MBOdluka o odabiru H-174377.48 KB
30.04.2018 Nabava osobnih i prijenosnih računala
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 39/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnoim otvaranju.pdf1.97 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda D 39-18.pdf991.22 KBOdluka o odabiru D 39-18.pdf367.02 KB
30.04.2018 IZRADA PROMETNOG ELABORATA VOĐENJA PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M5/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.94 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.86 MBOdluka o odabiru376.62 KB
27.04.2018 USLUGA PRIHVATA VISA I MASTERCARD KARTICA VEZANIH ZA ENC UREĐAJ TE INTERNET I SMS NADOPLATA ENC-A
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I14/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Ugovor134.94 KB
27.04.2018 SANACIJA OŠTEĆENJA NA SUSTAVU ZA NAPLATU CESTARINE USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA, UDARA GROMA, BURE I PROMETNIH NESREĆA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: D 29/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost120.49 KBUgovor140.53 KB
25.04.2018 NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA MALA KAPELA, BRINJE, PLASINA, GRIČ, SVETI ROK, LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVA I STRAŽINA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MBOdluka o poništenju355.53 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.17 MB
24.04.2018 IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA ODVODNJE AUTOCESTE NA SVIM DIONICAMA AUTOCESTA - GRUPA I
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MBOdluka o odabiru379.06 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.66 MB
24.04.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWER
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 261.62 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H 264.17 MBOdluka o odabiru H 26382.49 KB
24.04.2018 ZAMJENA VATROGASNIH CIJEVI U TUNELSKIM HIDRANTIMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.73 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 549.24 KBOdluka o odabiru387.24 KB
23.04.2018 : SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA - GRUPA I - SANACIJA PRIJELAZNE NAPRAVE NA NADVOŽNJAKU U KM 26+600 LIJEVO, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGEB - LIPOVAC, DIONICA BUZIN - LUČKO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda722.52 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.74 MBOdluka o odabiru645.53 KB
23.04.2018 SANACIJA KROVIŠTA - GRUPA I - SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE U COKP OKUČANI NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.58 MB
20.04.2018 IZGRADNJA MOSTA HALASICA, NADVOŽNJAKA I PUTNIH PRIJELAZA NA AUTOCESTI A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, DIONICA BELI MANASTIR - OSIJEK, PODDIONICA BELI MANASTIR - MOST HALASICA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.7 MBZapisnik o pregladu i ocjeni ponuda1.94 MBOdluka o odabiru379.7 KB
20.04.2018 UKLANJANJE GRAĐEVINA MOTELA I AUTOSERVISA NA PUO JEŽEVO JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda2.05 MBOdluka o odabiru656.88 KBUgovor137.76 KB
19.04.2018 SANACIJA POTPORNOG ZIDA PODVOŽNJAKA BANJAČE U KM 381+120, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA DUGOPOLJE - BISKO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.7 MBOdluka o odabiru664.73 KB
18.04.2018 POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROODRŽAVANJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda817.14 KBOdluka o odabiru370.57 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.38 MB
17.04.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA S NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM KOLNIKA PREMA RJEŠENJIMA UPRAVE PROMETNE INSPEKCIJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MBOdluka o odabiru370.01 KB
16.04.2018 NAJAM KEMIJSKIH WC-a
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.49 MBOdluka o odabiru Grupa I375.62 KBOdluka o odabiru Grupa II376.95 KBOdluka o odabiru Grupa III376.03 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.68 MB
16.04.2018 IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA SANACIJU USJEKA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBORVNIK NA ZAHTJEV SEKTORA ZA ODRŽAVANJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.61 MBOdluka o odabiru660.54 KB
13.04.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UVOĐENJA SADRŽAJA NA ODMORIŠTA U SKLOPU MREŽE AUTOCESTA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o. - GRUPA II
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.59 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf1.45 MBOdluka o odabiru.pdf518.77 KB
06.04.2018 Usluga popravka hidrantskih i vodovodnih instalacija i opreme
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.55 MBOdluka o odabiru375.28 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda4.13 MB
05.04.2018 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA NA INA BENZINSKIM POSTAJAMA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: D 2/17
Objava u EOJN
Ugovor138.6 KB
05.04.2018 POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AUTOCESTI, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.73 MBOdluka o odabiru GRUPA I376.76 KBOdluka o odabiru GRUPA II374.48 KB
28.03.2018 KONZULTANTSKO PROJEKTANTSKE USLUGE I IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA SANACIJE OŠTEĆENJA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.61 MBOdluka o odabiru369 KB
27.03.2018 Održavanje svjetlosno promjenjive signalizacije proizvođača Telegra
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D7/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
D7-18 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.63 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf2 MBOdluka o odabiru.pdf495.7 KB