Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

15.05.2018 SKUPLJANJE, OBRADA, OPORABA I/ILI ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP, NP I PUO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.06 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.94 MBOdluka o odabiru g. II.375.44 KBOdluka o poništenju g. V.368.96 KB
11.05.2018 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA PREKO PETROL BENZINSKIH POSTAJA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 9/18
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost118.06 KBUgovor138.24 KB
10.05.2018 REZERVNI DIJELOVI ZA ZAŠTITNU ODBOJNU OGRADU TIP DALKOVOD
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda814.68 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.33 MBOdluka o poništenju359.06 KB
10.05.2018 SANACIJA BETONSKIH STAZA NA NAPLATNIM POSTAJAMA - GRUPA I - SANACIJA BETONSKE POVRŠINE PROLAZA NA PODRUČJU NP OGULIN, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.74 MB
09.05.2018 KOŠNJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA AUTOCESTE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.16 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda3.34 MBOdluka o odabiru g. I.378.02 KBOdluka o odabiru g. II.376.43 KBOdluka o odabiru g. III.377.82 KBOdluka o poništenju g. IV.367.14 KB
08.05.2018 SANACIJA DIJELOVA SUSTAVA ODVODNJE OD KM 114+800 DO KM 114+850 RAZDJELNI POJAS, U KM 120+100 RAZDJELNI POJAS I U KM 121+200 LIJEVO, DIONICA OGULIN - ŽUTA LOKVA, AC A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J85/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.87 MBOdluka o odabiru645.43 KB
07.05.2018 USLUGA PRIHVATA INA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost117.87 KBUgovor137.84 KB
07.05.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZAMJENE PROMJENJIVE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M11/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.63 MBOdluka o odabiru652.81 KB
02.05.2018 KALCIJ KLORID CaCl2
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.64 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H-1745.72 MBOdluka o odabiru H-174377.48 KB
30.04.2018 Nabava osobnih i prijenosnih računala
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 39/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnoim otvaranju.pdf1.97 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda D 39-18.pdf991.22 KBOdluka o odabiru D 39-18.pdf367.02 KB
30.04.2018 IZRADA PROMETNOG ELABORATA VOĐENJA PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M5/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.94 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.86 MBOdluka o odabiru376.62 KB
27.04.2018 SANACIJA OŠTEĆENJA NA SUSTAVU ZA NAPLATU CESTARINE USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA, UDARA GROMA, BURE I PROMETNIH NESREĆA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: D 29/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost120.49 KBUgovor140.53 KB
27.04.2018 USLUGA PRIHVATA VISA I MASTERCARD KARTICA VEZANIH ZA ENC UREĐAJ TE INTERNET I SMS NADOPLATA ENC-A
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I14/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Ugovor134.94 KB
25.04.2018 NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA MALA KAPELA, BRINJE, PLASINA, GRIČ, SVETI ROK, LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVA I STRAŽINA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MBOdluka o poništenju355.53 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.17 MB
24.04.2018 IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA ODVODNJE AUTOCESTE NA SVIM DIONICAMA AUTOCESTA - GRUPA I
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MBOdluka o odabiru379.06 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.66 MB
24.04.2018 ZAMJENA VATROGASNIH CIJEVI U TUNELSKIM HIDRANTIMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.73 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 549.24 KBOdluka o odabiru387.24 KB
24.04.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWER
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 261.62 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H 264.17 MBOdluka o odabiru H 26382.49 KB
23.04.2018 : SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA - GRUPA I - SANACIJA PRIJELAZNE NAPRAVE NA NADVOŽNJAKU U KM 26+600 LIJEVO, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGEB - LIPOVAC, DIONICA BUZIN - LUČKO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda722.52 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.74 MBOdluka o odabiru645.53 KB
23.04.2018 SANACIJA KROVIŠTA - GRUPA I - SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE U COKP OKUČANI NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.58 MB
20.04.2018 UKLANJANJE GRAĐEVINA MOTELA I AUTOSERVISA NA PUO JEŽEVO JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda2.05 MBOdluka o odabiru656.88 KBUgovor137.76 KB
20.04.2018 IZGRADNJA MOSTA HALASICA, NADVOŽNJAKA I PUTNIH PRIJELAZA NA AUTOCESTI A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, DIONICA BELI MANASTIR - OSIJEK, PODDIONICA BELI MANASTIR - MOST HALASICA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.7 MBZapisnik o pregladu i ocjeni ponuda1.94 MBOdluka o odabiru379.7 KB
19.04.2018 SANACIJA POTPORNOG ZIDA PODVOŽNJAKA BANJAČE U KM 381+120, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA DUGOPOLJE - BISKO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.7 MBOdluka o odabiru664.73 KB
18.04.2018 POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROODRŽAVANJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda817.14 KBOdluka o odabiru370.57 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.38 MB
17.04.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA S NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM KOLNIKA PREMA RJEŠENJIMA UPRAVE PROMETNE INSPEKCIJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MBOdluka o odabiru370.01 KB
16.04.2018 IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA SANACIJU USJEKA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBORVNIK NA ZAHTJEV SEKTORA ZA ODRŽAVANJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.61 MBOdluka o odabiru660.54 KB
16.04.2018 NAJAM KEMIJSKIH WC-a
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.49 MBOdluka o odabiru Grupa I375.62 KBOdluka o odabiru Grupa II376.95 KBOdluka o odabiru Grupa III376.03 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.68 MB
13.04.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UVOĐENJA SADRŽAJA NA ODMORIŠTA U SKLOPU MREŽE AUTOCESTA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o. - GRUPA II
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.59 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf1.45 MBOdluka o odabiru.pdf518.77 KB
06.04.2018 Usluga popravka hidrantskih i vodovodnih instalacija i opreme
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.55 MBOdluka o odabiru375.28 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda4.13 MB
05.04.2018 POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AUTOCESTI, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.73 MBOdluka o odabiru GRUPA I376.76 KBOdluka o odabiru GRUPA II374.48 KB
05.04.2018 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA NA INA BENZINSKIM POSTAJAMA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: D 2/17
Objava u EOJN
Ugovor138.6 KB
28.03.2018 KONZULTANTSKO PROJEKTANTSKE USLUGE I IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA SANACIJE OŠTEĆENJA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.61 MBOdluka o odabiru369 KB
27.03.2018 Održavanje svjetlosno promjenjive signalizacije proizvođača Telegra
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D7/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
D7-18 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.63 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf2 MBOdluka o odabiru.pdf495.7 KB
26.03.2018 USLUGE POPRAVKA CESTOVNE RASVJETE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda785.8 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.06 MBOdluka o odabiru372 KB
23.03.2018 Radna i zaštitna odjeća - Grupa I,II,III i IV
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: B 1/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf2.35 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda grupa I,II,III i IV.pdf17.27 MBOdluka o odabiru Grupa I.pdf532.32 KBOdluka o odabiru Grupa II.pdf515.96 KBOdluka o odabiruGrupa III.pdf496.77 KBOdluka o odabiru Grupa IV.pdf514.21 KB
23.03.2018 Usluga održavanja opreme za rad sistemskih soba na centralnim lokacijama Lučko i Ivanja Reka
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda806.37 KBOdluka o odabiru D 4377.7 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda D 42.06 MB
22.03.2018 USLUGA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE I POPRAVKA VRATA U TUNELIMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 291.33 MBOdluka o poništenju H 29368.42 KBzapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H 291.58 MB
19.03.2018 USLUGE POPRAVKA RAZDJELNIKA REGULACIJE NAPONA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 13
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.6 MBOdluka o odabiru.pdf494.25 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponude s prilozima.pdf4.52 MB
19.03.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA ZA MJERENJE ATMOSFERE U TUNELIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 27
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju.pdf1.94 MBOdluka o odabiru.pdf484.19 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf2.37 MBObavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave.Pdf138.61 KB
19.03.2018 TISKANICE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I5/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
I5-18 Tiskanice -Zapisnik o javnom otvaranju.pdf1.63 MBOdluka o odabiru.pdf783.55 KBZapisnik o pregledu i ocjeni s prilozima.pdf4.61 MB
12.03.2018 NABAVA TERMO TRAKA (ROLA)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 2/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju.pdf1.73 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf4.6 MBGrupa I.pdf437.51 KBGrupa II.pdf543.77 KBGrupa III.pdf431.53 KB
12.03.2018 NABAVA GORIVA PUTEM BENZINSKIH CRPKI S BEZGOTOVINSKIM NAČINOM PLAĆANJA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.69 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda3.99 MBOdluka o odabiru668.61 KB
09.03.2018 APSORBENTI ZA PROMETNE POVRŠINE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 80/118
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnika s otvaranja.pdf308.5 KBZapisnik o pregledu ponuda.pdf18.37 MBOdluka o odabiru.pdf717.38 KB
06.03.2018 Usluga čišćenja TJO s pripadajućim naplatnim postajama od Grupe I. do Grupe XVII.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 441.81 MBOdluka o odabiru Grupa I.382.43 KBOdluka o odabiru Grupa II.378.63 KBOdluka o odabiru Grupa III.377.7 KBOdluka o odabiru Grupa IV.379.28 KBOdluka o odabiru Grupa V.378.38 KBOdluka o odabiru Grupa VI.380.21 KBOdluka o odabiru Grupa VII.376.08 KBOdluka o poništenju Grupa VIII.377.52 KBOdluka o odabiru Grupa IX.381.21 KBOdluka o odabiru Grupa X.375.83 KBOdluka o odabiru Grupa XI.377.01 KBOdluka o odabiru Grupa XII.376.14 KBOdluka o odabiru Grupa XIII.376.13 KBOdluka o odabiru Grupa XV.376.99 KBOdluka o odabiru Grupa XVI.378.3 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H 4411.23 MB
05.03.2018 NABAVA KRAKOVA ZA AUTOMATSKE BRKLJE ULAZNIH I IZLAZNIH STAZA NA NAPLATNIM POSTAJAMA
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.46 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.1 MBOdluka o odabiru377.38 KB
02.03.2018 Radna i zaštitna obuća
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: B 2/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda pdf.pdf1.06 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf14.36 MBOdluka o odabiru.pdf534.31 KB
02.03.2018 NABAVA ENC UREĐAJA S NOSAČEM
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi76.65 KBNastavak postupka i izmjena Dokumentacije o nabavi221.57 KBZapisnik o javnom otvaranju ponuda2.44 MBOdluka o odabiru673.86 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda347.71 KB
01.03.2018 POŠTANSKE USLUGE I USLUGE BRZOG URUČENJA POŠILJKI
Društvene i druge posebne usluge
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o otvaranju ponuda1.68 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.69 MBOdluka o odabiru365.08 KB
01.03.2018 PRAVNE USLUGE - PRAVNO SAVJETOVANJE DRUŠTVA U SVEZI PREGOVORA SA KOMERCIJALNIM BANKAMA ZA POTREBE RESTRUKTURIRANJA FINANCIJSKOG DUGA DRUŠTVA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: F 10/17
Objava u EOJN
Ugovor140.68 KB
01.03.2018 USLUGA PRIHVATA VISA, MASTERCARD I MAESTRO KARTICA NA NAPLATNIM POSTAJAMA AUTOCESTA A1, A3, A4, A5, A10, A11 TE NA PRODAJNIM UREDIMA HAC-a
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru661.52 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.85 MBZapisnik o javnom otvaranju ponuda2.04 MBUgovor138.73 KB
28.02.2018 Usluga održavanja i popravka meteoroloških stanica VAISALA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 251.63 MBOdluka o odabiru H 25374.15 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H 254.34 MB