Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

13.07.2018 SANACIJA INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP PERUŠIĆ I SVETI ROK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J89/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.63 MB
12.07.2018 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA NA KIOSCIMA TISKA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 10/18
Objava u EOJN
Ugovor137.89 KB
12.07.2018 NABAVA ČITAČA MAGNETNIH KARTICA U SUSTAVU ZA NAPLATU CESTARINE
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 30/18
Objava u EOJN
Ugovor140.5 KB
09.07.2018 KOMBINIRANO KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.46 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda3.39 MBOdluka o odabiru379.19 KB
09.07.2018 Isporuka noževa za snježne plugove
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H222/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2 MBOdluka o poništenju661.55 KB
09.07.2018 NAJAM I ODRŽAVANJE ISPISNIH RJEŠENJA NA SVIM LOKACIJAMA HRVATSKIH AUOTCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 60/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf2.97 MBOdluka o odabiru381.72 KB
06.07.2018 NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA VIDEO ZIDOVA BARCO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 1691.6 MB
06.07.2018 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA PREKO ZAGREBAČKE BANKE d.d.
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I40/18
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost118.1 KBUgovor138.67 KB
06.07.2018 KRČENJE POVRŠINA UZ ZAŠTITNU ŽIČANU OGRADU (ZŽO)
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.66 MBOdluka o odabiru - Grupa I379.35 KBOdluka o odabiru - Grupa II379.72 KBOdluka o poništenju - Grupa III378.72 KB
05.07.2018 IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU ODMORIŠTA KRIŽ SJEVER/JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda2.42 MB
05.07.2018 NABAVA REZAČA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I32/18
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost120.5 KBUgovor135.85 KB
05.07.2018 SANACIJA KOLNIKA NA MJESTU KAPILARNOG IZBIJANJA VODE, GRUPA I - NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK : U KM 273+800 (OBOSTRANO), U KM 276+200 (OBOSTRANO) I MOST KRKA KM 314+367 (OBOSTRANO)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J104/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.55 MBOdluka o poništenju360.88 KB
05.07.2018 CESTARSKO VOZILO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 84
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.92 MB
05.07.2018 REKONSTRUKCIJA PRATEĆEG USLUŽNOG OBJEKTA POPOVAČA GRAČENICA SJEVER/JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J79/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.81 MB
05.07.2018 NABAVA DAVAČA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I31/18
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost120.5 KBUgovor135.85 KB
02.07.2018 GLAVNI PREGLED KOLNIKA NA AUTOCESTI, GRUPA III I IV
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.64 MB
29.06.2018 DOGRADNJA ČVORA DUGOPOLJE - 1. FAZA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J204/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MBOdluka o odabiru655.12 KB
28.06.2018 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, MODRUŠ I, II, III OD KM 98+800 DO KM 99+800 OBOSTRANO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J101/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.59 MBOdluka o poništenju363.94 KB
26.06.2018 DIESEL GORIVO I LOŽ ULJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2 MB
19.06.2018 GLAVNI PREGLED TUNELA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI ARZ d.d., GRUPA I
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.58 MB
18.06.2018 OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 235/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda3.64 MBOdluka o odabiru377.54 KB
18.06.2018 USLUGA ODRŽAVANJA AUTOCESTE U ZIMSKOM PERIODU - TJO OGULIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 239/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.75 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.2 MBOdluka o odabiru387 KB
15.06.2018 ISPORUKA MATERIJALA ZA CESTOVNU I TUNELSKU RASVJETU
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.36 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.31 MBOdluka o odabiru377.18 KB
11.06.2018 ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE
Ograničeni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Dokumentacija o nabavi542.93 KBKnjiga 2 Prijedlog ugovora232.91 KBKnjiga 3- 3.1 Tehnički uvjeti298.46 KBKnjiga 3-3.2 Troškovnik26.48 KBPoziv na dostavu ponuda298.05 KBbilješke o otvaranju Zahtjeva za sudjelovanje635.19 KB
11.06.2018 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.58 MBOdluka o odabiru370.81 KB
11.06.2018 NABAVA I ISPORUKA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 21.31 MB
11.06.2018 USLUGA ODRŽAVANJA HARDVERA POSLUŽITELJA(ODRŽAVANJE SISTEMSKE INFORMATIČKE OPREME) GRUPA I: SUSTAV POSLOVNE INFORMATIKE PROIZVOĐAČA HP GRUPA II: SUSTAV UPRAVLJANJA I KONTROLE PROMETA PROIZVOĐAČA HP
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D20/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU2.1 MBODLUKA O ODABIRU - GRUPA I526.71 KBODLUKA O ODABIRU - GRUPA II519.49 KBZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA2.15 MB
08.06.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NAD IZGRADNJOM MOSTA HALASICA, NADVOŽNJAKA I PUTNIH PRIJELAZA NA AUTOCESTI A5
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.61 MB
08.06.2018 Isporuka rezervnih dijelova za snjeežnu frezu Bucher
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H224/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju1.56 MBZapisnik o pregledu i ovjeni ponuda1.69 MBOdluka o odabiru484.18 KB
07.06.2018 USLUGA PRIHVATA DINERS I DISCOVER KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 11/18
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost118.18 KBUgovor138.8 KB
07.06.2018 Održavanje svjetlosno promjenjive signalizacije proizvođača Protektor
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I22/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.69 MBOdluka o odabiru489.21 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.68 MB
04.06.2018 Usluga servisa opreme za zaštitu dišnih organa vatrogasaca, kompresora i mjernih uređaja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 74/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.63 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.22 MBOdluka o odabiru377.58 KB
01.06.2018 ISPORUKA PROMETNIH ZNAKOVA I SIGNALIZACIJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 62
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf2.05 MB
01.06.2018 OSIGURANJE IMOVINE, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI I ODGOVORNOSTI PREMA ZAPOSLENICIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 4/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.09 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda3.1 MBODLUKA O ODABIRU F4-18.pdf382.95 KB
01.06.2018 Rezervni dijelovi za kosilice i motorne alate proizvođača Stihl
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 110/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.97 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.65 MBOdluka o odabiru368.32 KB
30.05.2018 USLUGA PRIMOPREDAJE KUNSKE I DEVIZNE GOTOVINE U SVRHU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda248.47 KBOdluka o odabiru363.54 KB
29.05.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J131/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda2.34 MBOdluka o odabiru653.85 KB
28.05.2018 USLUGA PRIHVATA AMEX KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 12/18
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost117.74 KBUgovor137.91 KB
24.05.2018 USLUGA OBVEZNOG GODIŠNJEG PREGLEDA VOZILA od Grupe I. do Grupe XV.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H1081.48 MBOdluka o odabiru H 108 Gr. I.383.56 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. II.389.99 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. III.385.88 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. IV.384.99 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. V.385.19 KBOdluka o odabiru H 108 Gr VI.383.08 KBOdluka o poništenju H 108 Gr. VII.368.11 KBOdluka o odabiru H 108 Gr.VIII.385.31 KBOdluka o poništenju H 108 Gr. IX.372.54 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. X.386.67 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XI.391.1 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XII.386.41 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XIII.402.2 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XV.388.37 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XV.381.07 KB
23.05.2018 Usluga servisa klima uređaja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H243/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju.pdf1.6 MBOdluka o odabiru621.67 KB
23.05.2018 USLUGA ODRŽAVANJA WINDOWS SISTEMSKIH SERVISA (MICROSOFT),
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.91 MB
22.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva Aebi
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 148/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju.pdf1.38 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf1.93 MBOdluka o odabiru.pdf814.76 KB
22.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva Hofmann
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 149/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf1.59 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponude.pdf2.45 MBOdluka o odabiru.pdf788.36 KB
18.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka komunalne opreme Riko
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 151/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.61 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf3.72 MBOdluka o odabiru.pdf791.61 KB
18.05.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA - GRUPA I
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J158/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.63 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.65 MBOdluka o odabiru374.09 KB
17.05.2018 USLUGA SKUPLJANJA, OBRADE, OPORABE I/ILI ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP-ama za Grupu IV
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 521.68 MBOdluka o poništenju H 52373.52 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H 521.8 MB
17.05.2018 NATRIJ KLORID NaCl
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 1751.42 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.07 MBOdluka o odabiru384.14 KB
16.05.2018 SANACIJA LAGUNA - GRUPA I - MASTOLOV M 902 U KM 356+600 (DESNO) AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA PRGOMET - DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J123/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.63 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.15 MBOdluka o poništenju357.79 KB
15.05.2018 USLUGA INTERVENCIJE U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA g. II i IV
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.65 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.16 MBOdluka o poništenju g. II.368.75 KBOdluka o odabiru g. IV.376.67 KB
15.05.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE PROIZVOĐAČA PANTEL
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda I 10-182.35 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.91 MBOdluka o odabiru375.34 KB