Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

20.09.2018 Usluga sanacijske kabelske trase na vijaduktima
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
17.09.2018 REZERVNI DIJELOVI ZA ZAŠTITNU ODBOJNU OGRADU TIP DALEKOVOD
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 63/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
13.09.2018 STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD REKONSTRUKCIJOM ODMORIŠTA POPOVAČA GRAČENICA SJEVER/JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J80/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.09.2018 Usluga održavanja i popravka kotlovnica i sustava centralnog grijanja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 234/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.09.2018 IZVOĐENJE HPS-A OD TRAJNIH MATERIJALA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.09.2018 NAJAM UTOVARIVAČA-ROVOKOPAČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H213/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.09.2018 SANACIJA KORITA I DONJEG USTROJA MOSTA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
07.09.2018 UKLANJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE KOD PRIVREMENIH REGULACIJA PROMETA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.09.2018 SANACIJA UPOJNOG BUNARA U KM 42+450 I U KM 69+720, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT -DUBROVNIK, DIONICA ŠESTANOVAC - RAVČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J172/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.09.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RACIONALIZACIJU RASVJETE I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI UVOĐENJEM LED RASVJETE ZA SVE DIONICE I TUNELE U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J82
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.08.2018 SANACIJA KROVIŠTA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.6 MB
30.08.2018 IZVOĐENJE RADOVA POVEĆANJA HVATLJIVOSTI KOLNIKA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.92 MB
30.08.2018 SKUPLJANJE, OBRADA, OPORABA I/ILI ZRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP, NP I PUO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 53/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.8 MB
28.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka komunalne opreme Schmidt
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H OS 221/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.71 MB
27.08.2018 USLUGA POPRAVKA ROLO VRATA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 228/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.02 MB
27.08.2018 Usluga održavanja i popravaka rashladnih agregata, klima komora i ventilo komora
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 231/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.65 MB
24.08.2018 SANACIJA LAGUNA, GRUPA I: MASTOLOV M 902 U KM 356+600 (DESNO) AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA PRGOMET - DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J123/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.64 MB
21.08.2018 ODRŽAVANJE SUSTAVA NAPLATE CESTARINE I REZERVNI DIJELOVI
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I54/18
Objava u EOJN
Ugovor136.21 KB
20.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka teretnih vozila marke Iveco
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H - OS 215/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.95 MB
20.08.2018 Održavanje svjetlosno promjenjive signalizacije proizvođača LEA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 55/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.94 MB
16.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA PRODUŽENJE IZLAZNE ENC TRAKE NA ČCP ZAGREB ISTOK, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J151/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.66 MB
13.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA - GRUPA II: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHE HIDRANTSKE MREŽE TUNELA LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVE I STRAŽINA, AC A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju167.44 KB
10.08.2018 USLUGA SKUPLJANJA, OBRADE, OPORABE I/ILI ZBRINJAVANJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka teretnih vozila marke MAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 218/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.63 MB
10.08.2018 : USLUGA SKUPLJANJA, OBRADE, OPORABE I-ILI ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP-ama, ponovljeni
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H521.6 MB
09.08.2018 TELEMATSKE USLUGE U PRIVATNOJ POKRETNOJ MREŽI
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.08.2018 Usluga održavanja i popravka sustava za radiodifuziju u tunelima
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H186/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.88 MB
09.08.2018 STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD RADOVIMA NAD REKONSTRUKCIJOM ODMORIŠTA KRIŽ SJEVER I JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J81/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.79 MB
08.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA NADVOŽNJAK NA KRAKU ČVORA DUGOPOLJE, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J152/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.59 MB
07.08.2018 USLUGA INTERVENCIJE U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA grupa II.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 54/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H541.67 MBOdlula o poništenju364.16 KB
06.08.2018 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA - GRUPA VI: NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AC A1, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J130/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MBOdlukaq o poništenju379.65 KB
06.08.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.71 MB
06.08.2018 SANACIJA INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP MASLENICA, ŠIBENIK I SPLIT, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J109/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.64 MB
03.08.2018 USLUGA REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 7/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.59 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf955.59 KBOdluka o odabiru.pdf508.68 KB
03.08.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR I VIDEO DETEKCIJU
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 199/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.42 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.57 MBOdluka o odabiru371.63 KB
03.08.2018 GEODETSKI RADOVI NA SNIMANJU KOLNIKA AUTOCESTE ZA POTREBE SANACIJE KOLNIKA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju86.12 KB2. Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju88.61 KB
03.08.2018 PAPIRNA KONFEKCIJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: L 2/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda L2-181.6 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda499.11 KBOdluka o poništenju358.16 KB
01.08.2018 USLUGA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE I POPRAVAK VRATA U TUNELIMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.57 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf449.72 KBOdluka o odabiru.pdf506.91 KB
31.07.2018 Usluga održavanja strojne sistemske opreme sustava naplate cestarine
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MB
25.07.2018 Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi TPS i SOS sustava Telegra
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H192/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.57 MBOdluka o odabiru506.3 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.11 MB
23.07.2018 GUME ZA VOZILA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H206/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.19 MB
23.07.2018 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, PRANJE, TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SLAVETE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H201/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.25 MB
20.07.2018 Postava prometne signalizacije za vođenje prometa obilaznim pravcima za dionice autocesta A1 Zagreb - Split – Dubrovnik, A3 Bregana - Zagreb - Lipovac i A4 Zagreb - Goričan
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M17/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju671.63 KB
20.07.2018 ODRŽAVANJE TEMELJNE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 46/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.39 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda4.75 MBOdluka o odabiru376.45 KB
16.07.2018 USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 10/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.61 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf491.4 KBOdluka o poništenju.pdf354.01 KB
16.07.2018 POPRAVAK OŠTEĆENJA KOLNIKA - PRESVLAČENJEM ASFALTOM I POPRAVAK UDARNIH JAMA,GRUPA I: NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI HAC-a d.o.o.,GRUPA II: NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI ARZ-a d.d.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.67 MB
16.07.2018 SANACIJA INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP OGULIN I BRINJE, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J88/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda711.74 KB
16.07.2018 Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava TELEGRA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H200/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MBOdluka o odabiru495.59 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.66 MB
16.07.2018 Nabava komunalne opreme za PUO-ve i COKP-e
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H49/18
Rok za dostavu ponuda:
Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf1.53 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf2.8 MBOdluka o odabiru.pdf489.28 KB
13.07.2018 SANACIJA INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE U COKP PERUŠIĆ I SVETI ROK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J89/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.63 MB