Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

30.08.2018 SKUPLJANJE, OBRADA, OPORABA I/ILI ZRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP, NP I PUO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 53/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.8 MBOdluka o odabiru - Grupa I.390.64 KBOdluka o odabiru - Grupa IV.395.1 KBOdluka o poništenju - Grupa III.378.92 KBOdluka o poništenju - Grupa V.375.31 KB
30.08.2018 SANACIJA KROVIŠTA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.6 MBOdluka o poništenju - GRUPA I.366.71 KBOdluka o poništenju - GRUPA III.361.42 KB
28.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka komunalne opreme Schmidt
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H OS 221/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.71 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf1.62 MBOdluka o odabiru.pdf817.55 KB
27.08.2018 USLUGA POPRAVKA ROLO VRATA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 228/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.02 MBOdluka o odabiru372.39 KB
27.08.2018 Usluga održavanja i popravaka rashladnih agregata, klima komora i ventilo komora
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 231/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.65 MBOdluka o odabiru371.46 KB