Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

01.06.2018 OSIGURANJE IMOVINE, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI I ODGOVORNOSTI PREMA ZAPOSLENICIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 4/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.09 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda3.1 MBODLUKA O ODABIRU F4-18.pdf382.95 KBZapisnik o ponovnom pregledu i ocjeni ponuda1.21 MBOdluka o odabiru697.93 KB
01.06.2018 Rezervni dijelovi za kosilice i motorne alate proizvođača Stihl
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 110/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.97 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.65 MBOdluka o odabiru368.32 KB
30.05.2018 USLUGA PRIMOPREDAJE KUNSKE I DEVIZNE GOTOVINE U SVRHU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda248.47 KBOdluka o odabiru363.54 KB
29.05.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J131/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda2.34 MBOdluka o odabiru653.85 KB
28.05.2018 USLUGA PRIHVATA AMEX KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 12/18
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost117.74 KBUgovor137.91 KB
24.05.2018 USLUGA OBVEZNOG GODIŠNJEG PREGLEDA VOZILA od Grupe I. do Grupe XV.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H1081.48 MBOdluka o odabiru H 108 Gr. I.383.56 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. II.389.99 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. III.385.88 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. IV.384.99 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. V.385.19 KBOdluka o odabiru H 108 Gr VI.383.08 KBOdluka o poništenju H 108 Gr. VII.368.11 KBOdluka o odabiru H 108 Gr.VIII.385.31 KBOdluka o poništenju H 108 Gr. IX.372.54 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. X.386.67 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XI.391.1 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XII.386.41 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XIII.402.2 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XV.388.37 KBOdluka o odabiru H 108 Gr. XV.381.07 KB
23.05.2018 Usluga servisa klima uređaja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H243/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju.pdf1.6 MBOdluka o odabiru621.67 KB
23.05.2018 USLUGA ODRŽAVANJA WINDOWS SISTEMSKIH SERVISA (MICROSOFT),
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.91 MB
22.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva Aebi
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 148/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju.pdf1.38 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf1.93 MBOdluka o odabiru.pdf814.76 KB
22.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva Hofmann
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 149/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf1.59 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponude.pdf2.45 MBOdluka o odabiru.pdf788.36 KB
18.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka komunalne opreme Riko
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 151/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.61 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf3.72 MBOdluka o odabiru.pdf791.61 KB
18.05.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA - GRUPA I
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J158/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.63 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.65 MBOdluka o odabiru374.09 KB
17.05.2018 NATRIJ KLORID NaCl
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 1751.42 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.07 MBOdluka o odabiru384.14 KB
17.05.2018 USLUGA SKUPLJANJA, OBRADE, OPORABE I/ILI ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP-ama za Grupu IV
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 521.68 MBOdluka o poništenju H 52373.52 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H 521.8 MB
16.05.2018 SANACIJA LAGUNA - GRUPA I - MASTOLOV M 902 U KM 356+600 (DESNO) AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA PRGOMET - DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J123/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.63 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.15 MBOdluka o poništenju357.79 KB
15.05.2018 USLUGA INTERVENCIJE U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA g. II i IV
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.65 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.16 MBOdluka o poništenju g. II.368.75 KBOdluka o odabiru g. IV.376.67 KB
15.05.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE PROIZVOĐAČA PANTEL
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda I 10-182.35 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.91 MBOdluka o odabiru375.34 KBOdluka o poništenju I 20405.65 KBODLUKA O ODABIRU I 20-18.pdf698.7 KB
15.05.2018 SKUPLJANJE, OBRADA, OPORABA I/ILI ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP, NP I PUO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.06 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.94 MBOdluka o odabiru g. II.375.44 KBOdluka o poništenju g. V.368.96 KB
11.05.2018 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA PREKO PETROL BENZINSKIH POSTAJA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 9/18
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost118.06 KBUgovor138.24 KB
10.05.2018 REZERVNI DIJELOVI ZA ZAŠTITNU ODBOJNU OGRADU TIP DALKOVOD
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda814.68 KBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.33 MBOdluka o poništenju359.06 KB
10.05.2018 SANACIJA BETONSKIH STAZA NA NAPLATNIM POSTAJAMA - GRUPA I - SANACIJA BETONSKE POVRŠINE PROLAZA NA PODRUČJU NP OGULIN, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.74 MB
09.05.2018 KOŠNJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA AUTOCESTE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.16 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda3.34 MBOdluka o odabiru g. I.378.02 KBOdluka o odabiru g. II.376.43 KBOdluka o odabiru g. III.377.82 KBOdluka o poništenju g. IV.367.14 KB
08.05.2018 SANACIJA DIJELOVA SUSTAVA ODVODNJE OD KM 114+800 DO KM 114+850 RAZDJELNI POJAS, U KM 120+100 RAZDJELNI POJAS I U KM 121+200 LIJEVO, DIONICA OGULIN - ŽUTA LOKVA, AC A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J85/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda1.87 MBOdluka o odabiru645.43 KB
07.05.2018 USLUGA PRIHVATA INA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost117.87 KBUgovor137.84 KB
07.05.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZAMJENE PROMJENJIVE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M11/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.63 MBOdluka o odabiru652.81 KB
02.05.2018 KALCIJ KLORID CaCl2
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.64 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H-1745.72 MBOdluka o odabiru H-174377.48 KB
30.04.2018 Nabava osobnih i prijenosnih računala
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 39/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnoim otvaranju.pdf1.97 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda D 39-18.pdf991.22 KBOdluka o odabiru D 39-18.pdf367.02 KB
30.04.2018 IZRADA PROMETNOG ELABORATA VOĐENJA PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M5/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.94 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda2.86 MBOdluka o odabiru376.62 KB
27.04.2018 USLUGA PRIHVATA VISA I MASTERCARD KARTICA VEZANIH ZA ENC UREĐAJ TE INTERNET I SMS NADOPLATA ENC-A
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I14/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Ugovor134.94 KB
27.04.2018 SANACIJA OŠTEĆENJA NA SUSTAVU ZA NAPLATU CESTARINE USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA, UDARA GROMA, BURE I PROMETNIH NESREĆA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: D 29/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost120.49 KBUgovor140.53 KB