Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

19.10.2018 NADOGRADNJA I INTEGRACIJA OPREME SUSTAVA VIDEONADZORA U SUSTAVU TEHNIČKE ZAŠTITE
Ograničeni postupak
Evidencijski broj: D64/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru377.87 KB
19.10.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 118+400 DO KM 121+000 (DESNO), DIONICA ČVOR KUTINA – ČVOR NOVSKA, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru381.06 KB
19.10.2018 SILOSNI POSIPAČ ZA KAMION 8.0 m3 (KOMADA 2)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 225/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru.pdf535.93 KB
15.10.2018 IZRADA KONTROLE GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA VIJADUKT ZAGREB RANŽIRNI KOLODVOR, AUTOCESTA A11 ZAGREB-SISAK, DIONICA JAKUŠEVEC-VELIKA GORICA (JUG)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J160/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja1.65 MBOdluka o odabiru652.23 KB
15.10.2018 SANACIJA OŠTEĆENJA NA PODVOŽNJAKU BABIĆI U KM 414+110 I NA PODVOŽNJAKU KRČINE U KM 414+320, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA BLATO N/C - ŠESTANOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J9/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru373.82 KB
15.10.2018 Usluga zaštite,prijenosa, prijevoza i osiguranja utrška cestarine s blindiranim vozilom sa naoružanom pratnjom grupa I. dionice HAC-a i grupa II. dionice ARZ-a
Ograničeni postupak
Evidencijski broj: I 39/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru g. I386.45 KBOdluka o odabiru g. II.371.04 KB
11.10.2018 GRUPA V: ISPORUKA I UGRADNJA CJELOVITOG ZAŠTITNOG CESTOVNOG SUSTAVA NA A10, NP ČARAPINE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru375.99 KB
11.10.2018 PAPIRNA KONFEKCIJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: L 2/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru379.28 KB
09.10.2018 KAMION KIPER (KOMADA 2)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 208/18
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru.pdf688.86 KB
09.10.2018 NAJAM KOMBINIRANOG VATROGASNOG VOZILA ZA VATROGASNU ISPOSTAVU ŠUBIR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 270/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru365.54 KB
09.10.2018 SANACIJA OŠTEĆENJA NA MOSTU PLITVICA U KM 29+366 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA LUDBERG - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.10.2018 NOŽEVI ZA SNJEŽNE PLUGOVE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H222/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja1.29 MBOdluka o odabiru365.49 KB
05.10.2018 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, MODRUŠ I, II, III OD KM 98+800 DO KM 99+800 OBOSTRANO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J101/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.65 MBOdluka o poništenju380.66 KB
05.10.2018 SANACIJA USJEKA OD KM 227+720 DO KM 228+490 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA SVETI ROK – MASLENICA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
J87 Odluka o odabiru.pdf515.87 KB
03.10.2018 USLUGE MONITORINGA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 245/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru Grupa I.661.24 KBOdluka o odabiru Grupa II.661.45 KB
01.10.2018 ELABORAT UVOĐENJA SUSTAVA UPRAVLJANJA I GOSPODARENJA ENERGIJOM, PO NORMI HRN ISO 50001 U HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru645.68 KB
28.09.2018 ISTRAŽNI RADOVI, DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE I PROJEKT SANACIJE KOLNIKA NA DIONICAMA AUTOCESTE A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVA I DIONICAMA AUTOCESTE A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J216/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.61 MBZapisnik o pregledu i ocijeni ponuda322.49 KBOdluka o odabiru646.71 KB
24.09.2018 ISPORUKA I UGRADNJA CJELOVITOG ZAŠTITNOG SUSTAVA Grupa III Isporuka i ugradnja cjelovitog zaštitnog cestovnog sustava na AC A1, čvor Ravča
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda M3 Grupa III1.64 MBOdluka o odabiru369.52 KB
24.09.2018 POPRAVAK UDARNIH JAMA I MANJIH OŠTEĆENJA KOLNIKA STROJNO - INFRA TEHNOLOGIJOM
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
H253 Odluka o odabiru - Grupa I.pdf524.05 KBH253 Odluka o odabiru - Grupa II.pdf531.87 KB
20.09.2018 Usluga sanacijske kabelske trase na vijaduktima
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H10/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
H 10 Odluka o odabiru.pdf580.06 KB
17.09.2018 REZERVNI DIJELOVI ZA ZAŠTITNU ODBOJNU OGRADU TIP DALEKOVOD
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 63/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru392.33 KB
13.09.2018 STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU NAD REKONSTRUKCIJOM ODMORIŠTA POPOVAČA GRAČENICA SJEVER/JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J80/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru652.98 KB
12.09.2018 Usluga održavanja i popravka kotlovnica i sustava centralnog grijanja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 234/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.6 MBOdluka o odabiru.pdf480.8 KB
12.09.2018 IZVOĐENJE HPS-A OD TRAJNIH MATERIJALA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M25
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
M25 Odluka o odabiru.pdf485.14 KB
12.09.2018 NAJAM UTOVARIVAČA-ROVOKOPAČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H213/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.6 MBOdluka o odabiru367.15 KB
11.09.2018 SANACIJA KORITA I DONJEG USTROJA MOSTA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
J125 Odluka o odabiru - Grupa II.pdf535.39 KBJ125 Odluka o odabiru - Grupa III.pdf535.32 KB
07.09.2018 UKLANJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE KOD PRIVREMENIH REGULACIJA PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H265
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.96 MBOdluka o odabiru.pdf515.72 KB
06.09.2018 SANACIJA UPOJNOG BUNARA U KM 42+450 I U KM 69+720, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT -DUBROVNIK, DIONICA ŠESTANOVAC - RAVČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J172/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.71 MB
03.09.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RACIONALIZACIJU RASVJETE I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI UVOĐENJEM LED RASVJETE ZA SVE DIONICE I TUNELE U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J82
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.08.2018 SANACIJA KROVIŠTA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.6 MBOdluka o poništenju - GRUPA I.366.71 KBOdluka o poništenju - GRUPA III.361.42 KB