Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

07.03.2019 SANACIJA DEPONIJE U KM 241+400 (LIJEVO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA TUNEL SVETI ROK - MASLENICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J84/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.03.2019 BOJA ZA ASFALT, STAKLENA RETROREFLEKTIVNA ZRNCA I RAZRJEĐIVAČ ZA ASFALTNE BOJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru675.12 KB
01.03.2019 SANACIJA ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE U KM 152+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J11/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
27.02.2019 Najam kemijskih WC-a, Grupa I., II. i III
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 12/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru g. I.373.17 KBOdluka o odabiru g. II.369.16 KBOdluka o odabiru g. III.374.13 KB
22.02.2019 FILTERI ZA OSOBNA, TERETNA VOZILA I STROJEVE: GRUPA I,II, III
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 92/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
21.02.2019 PROJEKT MONITORINGA UTJECAJA AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK NA POVRŠINSKE I PODZEMNE VODE CRPILIŠTA LIVADE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J76/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.02.2019 SKUPLJANJE, OBRADA, OPORABA I-ILI ZBRINJAVANJE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 64/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa I805.45 KBOdluka o odabiru - Grupa II854.73 KBOdluka o odabiru - Grupa III871.42 KBOdluka o odabiru - Grupa IV901.62 KBOdluka o odabiru - Grupa VII871.85 KB
13.02.2019 Zamjena ulaznih industrijskih računala na naplatnim postajama sustava za naplatu cestarine i nadogradnja na novi operativni sustav
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 42/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 372.5 KB
13.02.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NA SUSTAVU TEHNIČKE ZAŠTITE USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA, UDARA GROMA I BURE
Ograničeni postupak
Evidencijski broj: D 23/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 381.46 KB
13.02.2019 Zamjena izlaznih računala i pratećeg sustava za video nadzor na naplatnim postajama u sustavu za naplatu cestarine
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 41/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 398.87 KB
12.02.2019 VULKANIZERSKE USLUGE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H135/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
ODLUKE O ODABIRU/ PONIŠTENJU6.46 MB
11.02.2019 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI- NALET NA DIVLJE ŽIVOTINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 5/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju354.54 KB
08.02.2019 USLUGA INTERVENCIJA U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA - GRUPA I - AC A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC, DIONICA BREGANA-ČVOR NOVA GRADIŠKA, NA AC A4 ZAGREB-GORIČAN I NA AC A11 ZAGREB-SISAK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 66/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju375.26 KB
08.02.2019 NABAVA BROJAČA OSOVINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I31/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
08.02.2019 NABAVA KRAKOVA ZA AUTOMATSKE BRKLJE ULAZNIH I IZLAZNIH STAZA NA NAPLATNIM POSTAJAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I35/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
07.02.2019 USLUGA ODRŽAVANJA HARDVERA POSLUŽITELJA (ODRŽAVANJE SISTEMSKE INFORMATIČKE OPREME) - GRUPA III - ODRŽAVANJE SISTEMSKE OPREME PROIZVOĐAČA SUN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 4/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru373.43 KB
07.02.2019 ISPORUKA MAGNETSKIH KARTICA; GRUPA I - HAC d.o.o., GRUPA II - ARZ d.d.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I1/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa I.pdf654.04 KBOdluka o odabiru - Grupa II.pdf670.16 KB
06.02.2019 USLUGE POPRAVAKA UREĐAJA ZA REGULACIJU RASVJETE - GRUPA II: USLUGE POPRAVAKA UREĐAJA ZA REGULACIJU RASVJETE ELREM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 38/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru380.08 KB
05.02.2019 USLUGA POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA grupa I UPS uređaji u centrima upravljanja prometom i naplatnim postajama
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 377.06 KB
04.02.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA KOTLOVNICA I SUSTAVA CENTRALNOG GRIJANJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 49/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 373.69 KB
04.02.2019 NABAVA I ISPORUKA MESA I PROIZVODA OD MESA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 1/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru.pdf513.82 KB
04.02.2019 TERMO TRAKE (ROLE) GRUPA I- TERMO TRAKE (ROLE) - TIP I GRUPA II- TERMO TRAKE (ROLE) ZA POS UREĐAJE - TIP II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.01.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SUSTAVA VATRODOJAVE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 33/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 365.19 KB
30.01.2019 SNIMANJE POSTOJEĆEG STANJA (DINAMIČKO ISPITIVANJE RETROREFLEKSIJE) HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA S IZRADOM PROMETNOG ELABORATA UNAPREĐENJA I POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 6/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru372.73 KB
28.01.2019 PRUŽANJE USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OBJEKTA MOST KOPNO-OTOK KRK
Društvene i druge posebne usluge
Evidencijski broj: H 14/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 370.72 KB
25.01.2019 OBAVJEŠTAVANJE JAVNOSTI O STANJU I PROHODNOSTI JAVNIH CESTA O DOGAĐAJIMA NA NJIMA I O METEOROLOŠKIM UVJETIMA ZNAČAJNIM ZA ODVIJANJE PROMETA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru.pdf516.51 KB
10.01.2019 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA PREKO HRVATSKE POŠTE d.d.
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I49/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.01.2019 NABAVA VIDEO ZIDOVA ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.12.2018 IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA CROCODILE II CROATIA U REGIONALNOM CENTRU NADZORA I UPRAVLJANJA PROMETOM - UČKA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.12.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A5, DIONICA GRANICE MAĐARSKE - BELI MANASTIR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J228/18
Objava u EOJN
Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju.pdf167.49 KBOdluka o odabiru662.81 KB