Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

15.04.2019 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NAD IZGRADNJOM AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, PODDIONICE BELI MANASTIR - MOST HALASICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J73/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.04.2019 NABAVA BROJAČA OSOVINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I31/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.04.2019 ISPORUKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROODRŽAVANJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 40/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju H 40-19375.54 KB
10.04.2019 KOŠNJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA AUTOCESTE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H71/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.04.2019 USLUGA ODRŽAVANJA HARDVERA POSLUŽITELJA (ODRŽAVANJE SISTEMSKE INFORMATIČKE OPREME) - GRUPA I i GRUPA II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 4/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju - Grupa I.374.62 KBOdluka o poništenju - Grupa II.376.21 KB
08.04.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKOG KOLNIKA NA PROMETNIM POVRŠINAMA NP GOSPIĆ, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J4/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
J4 Odluka o odabiru.pdf739.11 KB
08.04.2019 SANACIJA PREDUSJEKA TUNELA BRINJE U KM 122+450 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA TUNEL MALA KAPELA - ŽUTA LOKVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J15/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.04.2019 ISPORUKA ULJNIH TRANSFORMATORA SNAGE 630 kVA I 400 kVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H27/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.04.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA I POPRAVKA KOSILICA ORSI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 130/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_6.pdf507.52 KB
04.04.2019 SANACIJA POVRŠINSKE ODVODNJE KOLNIKA, GRUPA I
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J10/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru370.24 KB
03.04.2019 Sredstvo za tretiranje zaštitne žičane ograde
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
01.04.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKIH VIJENACA NA NADVOŽNJAKU U ČVORU ŽUTA LOKVA U KM 125+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J90/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju375.71 KB
28.03.2019 PRAŽNJENJE SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA U TJO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H65/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
ODLUKE O PONIŠTENJU5.45 MB
25.03.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA, AUTOCESTA A3 ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA ČVOR SLAVONSKI BROD ISTOK - ČVOR ŽUPANJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J35/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru682.49 KB
22.03.2019 NABAVA REZAČA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 30/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru I 30-19.pdf392.22 KB
22.03.2019 USLUGA INTERVENCIJA U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA - GRUPA I.
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: H 66/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru394.94 KB
20.03.2019 USLUGA POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA, GRUPA III - UPS UREĐAJI SOCOMEC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
20.03.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA I POPRAVKA KOMUNALNE OPREME MULAG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 129/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_13.pdf727.75 KB
18.03.2019 Usluga održavanja i popravaka tunelskih ventilatora
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 47/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru H 47-19.pdf377.98 KB
14.03.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NA VIJADUKTIMA VRŠCI U KM 148+500 I PEĆINE U KM 154+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J29/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru671.41 KB
13.03.2019 SANACIJA KROVIŠTA GRUPA III: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA COKP ČEPIN I NP OSIJEK, AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – SVILAJ GRUPA IV: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA CKP MALA KAPELA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru (GRUPA III)670.19 KBOdluka o poništenju (GRUPA IV)386.08 KB
13.03.2019 Usluga održavanja i popravaka uređaja za mjerenje atmosfere u tunelima
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 45/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru385.73 KB
13.03.2019 NABAVA ČITAČA MAGNETSKIH KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne najave
Evidencijski broj: I 28/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 371.1 KB
12.03.2019 OBNOVA I ODRŽAVANJE ANTIVIRUSNOG SUSTAVA (TREND MICRO DEEP DISCOVERY, IRONPORT, TREND MICRO ENTEPRISE SUITE)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru379.75 KB
11.03.2019 USLUGA POPRAVAKA TPS I SOS SUSTAVA - GRUPA I - SUSTAV PHILIPS
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 35/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru375.87 KB
08.03.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA I POPRAVKA KOMUNALNE OPREME KAHLBACHER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 150/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_1.pdf504.01 KB
08.03.2019 SANACIJA KROVIŠTA GRUPA I: SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE NA COKP OKUČANI NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru670 KB
07.03.2019 Usluge dobrovoljnog (dodatnog i dopunskog) zdravstvenog osiguranja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 6/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru374.37 KB
07.03.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA METEOROLOŠKIH STANICA; GRUPA I - METEOROLOŠKE STANICE VAISALA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju_1.pdf483.26 KB
07.03.2019 USLUGA ČIŠĆENJA TJO S PRIPADAJUĆIM NAPLATNIM POSTAJAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H17/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluke o odabiru / poništenju10.67 MB