Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

12.08.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA GRUPA VI: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ILOVA (DESNO) U KM 110+700, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.08.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA III:SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ŽUTICA U KM 66+174 (DESNO) NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju374.31 KB
09.08.2019 ODIZANJE MOSTA I ZAMJENA PRIJELAZNE NAPRAVE NA MOSTU GACKA (DESNO) U KM 141+642, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J319/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju378.05 KB
07.08.2019 USLUGA POPRAVAKA BESPREKIDNOG NAPAJANJA, GRUPA II - UPS UREĐAJI CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
07.08.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA I: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU KUTINA (LIJEVO, DESNO) U KM 105+250, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA POPOVAČA - KUTINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.08.2019 RADOVI NA POSTAVI OPREME NA ZAŠTITNU ŽIČANU OGRADU U SVRHU SPREČAVANJA ULAZAKA DIVLJAČI I DRUGIH ŽIVOTINJA NA AUTOCESTU
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 60/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 395.97 KB
06.08.2019 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA OD 32+500 DO KM 25+700 (LIJEVO),... ČVOR VARAŽDIN I ČAKOVEC, NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J304/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
02.08.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKIH VIJENACA NA NADVOŽNJAKU U ČVORU ŽUTA LOKVA U KM 125+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J90/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru668.15 KB
02.08.2019 TELEMATSKE USLUGE U PRIVATNOJ POKRETNOJ MREŽI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H184/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
02.08.2019 Sustava za upravljanje dokumentima i uspostava programskog rješenja za digitalizaciju arhive
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 3/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 397.96 KB
02.08.2019 IZVOĐENJE RADOVA POVEĆANJA HVATLJIVOSTI KOLNIKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M23/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
01.08.2019 IZVOĐENJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA SUKLADNO RJEŠENJIMA IZ PROMETNOG ELABORATA UNAPREĐENJA I POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 22/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 375.95 KB
31.07.2019 NAJAM KAMIONA KIPERA (bez vozača)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 235/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju362.86 KB
31.07.2019 NABAVA KROVNIH ENC ANTENA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 52/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru I 52-19.pdf387.06 KB
29.07.2019 KONZULTANTSKO PROJEKTANSTSKE USLUGE I IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA SANACIJE OŠTEĆENJA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J287/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
26.07.2019 DEFEKTAŽA PORTALNOG KRANA NA MOSTU KRK
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
POZIV, PONUDBENI LIST I TROŠKOVNIK367.61 KB
25.07.2019 ODIZANJE MOSTA TEŠKOM CIJEVNOM SKELOM, ZAMJENA LEŽAJEVA TE SANACIJA BETONSKIH DIJELOVA MOSTA SAVA (LIJEVO) IVANJA REKA, AUTOCESTA A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: J 65/19
Rok za dostavu ponuda:
25.07.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA IZGRADNJU ZELENOG MOSTA PREKO AUTOCESTE A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA GORIČAN - ČAKOVEC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J37
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju378.54 KB
22.07.2019 GUME ZA VOZILA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 219/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa I385.47 KBOdluka o odabiru - Grupa II383.75 KBOdluka o odabiru - Grupa III379.9 KB
22.07.2019 IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA PROMETOM (TMP - TRAFFIC MANAGEMENT PLANS) NA AUTOCESTAMA POD UPRAVLJANJEM HAC d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M57/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
M57 Odluka o odabiru.pdf482.27 KB
22.07.2019 USLUGA OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI, KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA I OBVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA BRODICE NA MOTORNI POGON, ODNOSNO JAHTE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 390.82 KB
17.07.2019 KOŠNJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA AUTOCESTE - GRUPA IV - TJO VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H71/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
H 71 Odluka o poništenju.pdf466.26 KB
17.07.2019 IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA SANACIJE DEPONIJA ISKOPNOG MATERIJALA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J303/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
17.07.2019 NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBILAZNIH PRAVACA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA: SVETI ROK - MASLENICA - POSEDARJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M15/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
M15 Odluka o odabiru.pdf639.69 KB
16.07.2019 NADOGRADNJA KOLNIKA OPREMOM (IZVOĐENJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE OD TRAJNIH MATERIJALA NA AUTOCESTAMA)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M61/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
16.07.2019 USLUGA SANACIJE KABELSKE TRASE NA VIJADUKTIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H195/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
15.07.2019 IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA CROCODILE II CROATIA U REGIONALNOM CENTRU NADZORA I UPRAVLJANJA PROMETOM – UČKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: BINA - ISTRA d.d.
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
15.07.2019 USLUGA REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O. ZA 2019. GRUPA A i B
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F8/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa A.pdf556.25 KBOdluka o odabiru - Grupa B.pdf559.42 KB
12.07.2019 NADOGRADNJA IISHAC-a U SVRHU UVOĐENJA INTEROPERABILNOSTI ENC IN IZMEĐU HAC d.o.o. I BINA ISTRA d.d.
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 88/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 369.97 KB
12.07.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR I VIDEO DETEKCIJU
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 179/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru371.46 KB