Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

03.06.2019 REZERVNI DIJELOVI ZA KOSILICE I MOTORNE ALATE PROIZVOĐAČA STIHL
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H211/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.06.2019 IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE POVEZIVANJA JUŽNE DALMACIJE NA SUSTAV MREŽE AUTOCESTA U RH NA POTEZU OD ČVORA METKOVIĆ DO BUDUĆEG MOSTA PELJEŠAC I OD ČVORA DOLI DO GRADA DUBROVNIKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J92/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.05.2019 RADNA I ZAŠTITNA OBUĆA: GRUPA II - ZAŠTITNA OBUĆA - LAKŠA, GRUPA III - ZAŠTITNA OBUĆA TEŽA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: B 2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa II.pdf392.25 KBOdluka o poništenju - Grupa III.pdf377.63 KB
30.05.2019 NATRIJEV KLORID NaCl
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H202/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.05.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA METEOROLOŠKIH STANICA: GRUPA III - METEOROLOŠKE STANICE BOSCHUNG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju pdf.pdf366.63 KB
29.05.2019 IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA CROCODILE II CROATIA U REGIONALNOM CENTRU NADZORA I UPRAVLJANJA PROMETOM - KRAPINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: AZM d.o.o.
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
29.05.2019 IZRADA PRIJEDLOGA NOVOG PRAVILNIKA O OSNOVNIM UVJETIMA KOJIMA JAVNE CESTE IZVAN NASELJA I NJIHOVI ELEMENTI MORAJU UDOVOLJITI SA STAJALIŠTA SIGURNOSTI PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J70/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
29.05.2019 USLUGA ODRŽAVANJA WINDOWS SISTEMSKIH SERVISA (MICROSOFT)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D16/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
27.05.2019 Usluga održavanja i popravka meteoroloških stanica - Grupa I - Meteorološke stanice Vaisala
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju pdf_0.pdf380.17 KB
27.05.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA REKONSTRUKCIJU SPOJA AC A11 U ČVORU LEKENIK NA D30
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J295/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru661.17 KB
27.05.2019 IZVEDBENI PROJEKT IMPLEMENTACIJE SUSTAVA ZA NADZOR BRZINA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M16/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.05.2019 ISPORUKA I UGRADNJA PROMETNIH ZNAKOVA I SIGNALIZACIJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M18/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.05.2019 ZAŠTITA PORTALNIH GRAĐEVINA TUNELA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M13/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
23.05.2019 USLUGA POPRAVAKA TPS I SOS SUSTAVA - GRUPA III - SUSTAV PTT TELECOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 35/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru368.88 KB
22.05.2019 Nabava i isporuka prehrambenih proizvoda i pića
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 145/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru368.02 KB
22.05.2019 ODRŽAVANJE SUSTAVA NAPLATE CESTARINE I REZERVNI DIJELOVI
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 49/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 371.17 KB
22.05.2019 KALCIJEV KLORID CaCl2
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H201/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
20.05.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA, GRUPA II SUSTAV NA AUTOCESTI A4
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 180/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru379.53 KB
20.05.2019 USLUGA OBAVEZNOG GODIŠNJEG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, SA UKLJUČENOM NAKNADOM ZA UPORABU JAVNIH CESTA I POSEBNOM NAKNADOM ZA OKOLIŠ, GRUPE I - XVI.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 91/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa I.376.78 KBOdluka o odabiru - Grupa II.677.61 KBOdluka o odabiru - Grupa III.378.93 KBOdluka o odabiru - Grupa IV.664.33 KBOdluka o odabiru - Grupa V.379.59 KBOdluka o odabiru - Grupa VI.375.81 KBOdluka o odabiru - Grupa VII.371.5 KBOdluka o odabiru - Grupa VIII.376.41 KBOdluka o odabiru - Grupa IX.371.98 KBOdluka o odabiru - Grupa X.371.53 KBOdluka o odabiru - Grupa XI.372.23 KBOdluka o odabiru - Grupa XII.379.88 KBOdluka o odabiru - Grupa XIII.376.53 KBOdluka o odabiru - Grupa XIV.379.44 KBOdluka o odabiru - Grupa XV.373.66 KBOdluka o odabiru - Grupa XVI.372.52 KB
17.05.2019 SANACIJA SEPARATORA NA DIONICI AUTOCESTE OD KM 313+800 DO KM 351+250, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J100/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
17.05.2019 USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA AUTOCESTAMA I UVOĐENJE ITS DIREKTIVE I DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 83/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju - Grupa I.381.17 KBOdluka o poništenju - Grupa II.381.96 KB
17.05.2019 GLAVNI PREGLED TUNELA, GRUPA I
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J41/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
15.05.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA II: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA I OŠTEĆENJA NADVOŽNJAKA U ČVORU GORIČAN U KM 2+825, AC A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru658.08 KB
15.05.2019 SANACIJA GRAĐEVINE VODOZAŠTITE I PRIPADAJUĆE DISPOZICIJE VODA - SEPARATOR BR. 6 KOD VIJADUKTA PAKLINA U KM 465+550 LIJEVO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA RAVČA - VRGORAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J54/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.05.2019 POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AUTOCESTI, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H25/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.05.2019 NABAVA BOJE ZA TUNELSKU OBLOGU: GRUPA II - TUNEL VELIKI GLOŽAC, GRUPA III - TUNEL BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 59/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa II.pdf515.95 KBOdluka o odabiru - Grupa III.pdf516 KB
13.05.2019 USLUGA POPRAVAKA TPS I SOS SUSTAVA, GRUPA II - SUSTAV TELEGRA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 35/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru373.89 KB
13.05.2019 POPRAVAK UDARNIH JAMA I MANJIH OŠTEĆENJA KOLNIKA STROJNO - INFRA TEHNOLOGIJOM, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H165/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru GRUPA I375.26 KBOdluka o odabiru GRUPA II382.02 KB
13.05.2019 INTERVENTNA ISPORUKA I UGRADNJA CJELOVITOG ZAŠTITNOG CESTOVNOG SUSTAVA (UBLAŽIVAČA UDARA) - GRUPA I - INTERVENTNA ISPORUKA I UGRADNJA ZCS POD UPRAVLJANJEM HAC d.o.o. i ARZ d.d.,
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M4/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.05.2019 UKLANJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE KOD PRIVREMENIH REGULACIJA PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 3/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 370.7 KB