Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

12.07.2019 NADOGRADNJA IISHAC-a U SVRHU UVOĐENJA INTEROPERABILNOSTI ENC IN IZMEĐU HAC d.o.o. I BINA ISTRA d.d.
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 88/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 369.97 KB
12.07.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR I VIDEO DETEKCIJU
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 179/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru371.46 KB
10.07.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA I POPRAVKA TERETNIH I OSOBNIH VOZILA MARKE VW, AUDI I ŠKODA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 128/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_10.pdf756.04 KB
08.07.2019 USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA AUTOCESTAMA I UVOĐENJE ITS DIREKTIVE I DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 83/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.07.2019 ZAMJENA CIJEVI U TUNELSKIM HIDRANTIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H158/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.07.2019 Isporuka materijala za cestovnu i tunelsku rasvjetu
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 185/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru H 185-19664.72 KB
02.07.2019 NABAVA STOLNIH ENC ANTENA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 53/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 370.23 KB
21.06.2019 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H187/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.06.2019 SANACIJA KROVIŠTA, GRUPA IV - SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA CKP MALA KAPELA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju368.13 KB
19.06.2019 IZRADA HIDRANTSKE MREŽE VODOSPREME I CRPNE STANICE TUNELA HRASTOVEC I VRTLINOVEC, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA NOVI MAROF - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J103/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.06.2019 PROVEDBA MJERA ZA USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI OPERATORA KLJUČNIH USLUGA I DAVATELJA DIGITALNIH USLUGA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 51/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru672.39 KB
18.06.2019 USLUGA PRIHVATA LOGPAY KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 20/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 370.1 KB
17.06.2019 IZRADA SMJERNICA ZA INTEGRACIJU TELEGRA LOKALNIH UREĐAJA SA REFERENCOM TLS 2002 STANDARD, IZRADA TLS KONFIGURACIJSKIH TABLICA ZA SVAKI TELEGRA LOKALNI UREĐAJ, PRIKUPLJANJE I SISTEMATIZACIJE DOKUMENTACIJE PROMETNO INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROIZVOĐAČA TELEGRA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: J 308/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 370.17 KB
17.06.2019 OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 196/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru H 196-19377.82 KB
17.06.2019 IZRADA GEOTEHNIČKIH ISTAŽNIH RADOVA I IZRADA GLAVNIH GEOTEHNIČKIH PROJEKATA TRASE I OBJEKATA NA AC A5, DIONICA GRANICA REPUBLIKE MAĐARSKE - BELI MANASTIR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J281/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.06.2019 USLUGE POPRAVAKA UREĐAJA ZA REGULACIJU RASVJETE - GRUPA I. USLUGE POPRAVAKA UREĐAJA ZA REGULACIJU RASVJETE SANTECH
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 38/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa I.368.7 KB
14.06.2019 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJA GEOTEHNIČKIH GRAĐEVINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J280/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
13.06.2019 ISPORUKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROODRŽAVANJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 40/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru H 40-19388.29 KB
13.06.2019 ODIZANJE MOSTA TEŠKOM CIJEVNOM SKELOM, ZAMJENA LEŽAJEVA TE SANACIJA BETONSKIH DIJELOVA MOSTA SAVA (LIJEVO) IVANJA REKA, AUTOCESTA A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: J 65/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o poništenju368.56 KB
12.06.2019 SANACIJA POVRŠINSKE ODVODNJE KOLNIKA, GR.II. A1 ZG-ST-DU OD KM 127+330 DO 127+400 (L), OD KM 127+400 DO 127+450 (D), OD KM 127+850 DO 127+900 (D), OD KM 133+350 DO 133+400 (L) i OD KM 137+800 DO 137+850 (L)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J10/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru377.25 KB
12.06.2019 SANACIJA LEŽAJEVA ISPOD NOSAČA NA VIJADUKTIMA MOKRO POLJE U KM 110+180, BORIĆI U KM 118+390, GRUBORI U KM 133+000 I OREŠKOVIĆI U KM 135+800, AUTOCESTA A1 ZAGREB -SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J225/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.06.2019 TUNEL KONJSKO – NOVI IZLAZI ZA SLUČAJ NUŽDE, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA PRGOMET - DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J95/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.06.2019 IZVOĐENJE RADOVA NA POSTAVI PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA SPRJEČAVANJE ULAZAKA VOZILA U SUPROTAN SMJER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M42/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru654.49 KB
10.06.2019 NABAVA OSOBNIH I PRIJENOSNIH RAČUNALA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D18/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.06.2019 SANACIJA DISPOZICIJE VODA IZA SEPARATORA U KM 129+100 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ŽUTA LOKVA - OTOČAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J9/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju381.89 KB
06.06.2019 SANACIJA ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE U KM 152+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J11/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 369.68 KB
05.06.2019 USLUGA ODRŽAVANJA HARDVERA POSLUŽITELJA (ODRŽAVANJE SISTEMSKE INFORMATIČKE OPREME) - GRUPA I i GRUPA II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 4/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.06.2019 GLAVNI PREGLED KOLNIKA NA AUTOCESTAMA GRUPA I: GLAVNI PREGLED KOLNIKA, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC GRUPA II: GLAVNI PREGLED KOLNIKA, AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – SVILAJ, A10 PLOČE – GRANICA BIH I A11 ZAGREB - SISAK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J40/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.06.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA GRUPA V: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU GRABOVAC (LIJEVO) U KM 132+250 NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju368.06 KB
04.06.2019 ODRŽAVANJE TEMELJNE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D31/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru656.59 KB