Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

24.04.2019 ODRŽAVANJE SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE PROIZVOĐAČA TELEGRA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 20/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 375.48 KB
24.04.2019 SANACIJA USJEKA NA DIONICI DUGOPOLJE - BISKO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, USJEK OD KM 382+759 DO KM 383+065, USJEK OD KM 382+384 DO KM 382+667, PREDUSJEK TUNELA BISKO OD KM 387+590 DO KM 387+807
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J97/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.04.2019 NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA NADZOR KOMUNIKACIJSKIH ORMARA I CENTRALNIH SERVER SALA I. FAZA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D11/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.04.2019 RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: B 1/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
18.04.2019 Usluga razvoja interoperabilne aplikacije i nadogradnje SNC-a u svrhu praćenja Interoperabilnog ENC IN uređaja
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 86/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 388.05 KB
18.04.2019 USLUGA ODRŽAVANJA OPREME ZA RAD SISTEMSKIH SOBA NA CENTRALNIM LOKACIJAMA ŠIROLINA, LUČKO I IVANJA REKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 10/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru D 10-19379.21 KB
17.04.2019 USLUGA ISPITIVANJA I POPRAVKA TELEKOMUNIKACIJSKIH BAKRENIH KABELA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H37/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
17.04.2019 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, BELOBRAJDIĆ, MODRUŠ I I MODRUŠ II OD KM 97+500 DO KM 99+800 OBOSTRANO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J102/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
15.04.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA VIŠENAMJENSKIH VOZILA UNIMOG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 127/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_10.pdf666.79 KB
15.04.2019 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NAD IZGRADNJOM AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, PODDIONICE BELI MANASTIR - MOST HALASICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J73/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.04.2019 NABAVA BROJAČA OSOVINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I31/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.04.2019 USLUGA ODRŽAVANJA HARDVERA POSLUŽITELJA (ODRŽAVANJE SISTEMSKE INFORMATIČKE OPREME) - GRUPA I i GRUPA II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 4/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju - Grupa I.374.62 KBOdluka o poništenju - Grupa II.376.21 KB
10.04.2019 ISPORUKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROODRŽAVANJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 40/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju H 40-19375.54 KB
10.04.2019 KOŠNJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA AUTOCESTE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H71/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
08.04.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKOG KOLNIKA NA PROMETNIM POVRŠINAMA NP GOSPIĆ, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J4/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
J4 Odluka o odabiru.pdf739.11 KB
08.04.2019 SANACIJA PREDUSJEKA TUNELA BRINJE U KM 122+450 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA TUNEL MALA KAPELA - ŽUTA LOKVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J15/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.04.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA I POPRAVKA KOSILICA ORSI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 130/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_6.pdf507.52 KB
05.04.2019 ISPORUKA ULJNIH TRANSFORMATORA SNAGE 630 kVA I 400 kVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H27/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.04.2019 SANACIJA POVRŠINSKE ODVODNJE KOLNIKA, GRUPA I
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J10/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
03.04.2019 Sredstvo za tretiranje zaštitne žičane ograde
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
01.04.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKIH VIJENACA NA NADVOŽNJAKU U ČVORU ŽUTA LOKVA U KM 125+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J90/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju375.71 KB
28.03.2019 PRAŽNJENJE SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA U TJO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H65/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
25.03.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA, AUTOCESTA A3 ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA ČVOR SLAVONSKI BROD ISTOK - ČVOR ŽUPANJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J35/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
22.03.2019 USLUGA INTERVENCIJA U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA - GRUPA I.
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: H 66/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru394.94 KB
22.03.2019 NABAVA REZAČA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 30/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru I 30-19.pdf392.22 KB
20.03.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA I POPRAVKA KOMUNALNE OPREME MULAG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 129/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_13.pdf727.75 KB
20.03.2019 USLUGA POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA, GRUPA III - UPS UREĐAJI SOCOMEC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
18.03.2019 Usluga održavanja i popravaka tunelskih ventilatora
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 47/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru H 47-19.pdf377.98 KB
14.03.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NA VIJADUKTIMA VRŠCI U KM 148+500 I PEĆINE U KM 154+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J29/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru671.41 KB
13.03.2019 NABAVA ČITAČA MAGNETSKIH KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne najave
Evidencijski broj: I 28/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 371.1 KB