Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

13.12.2019 ISTRAŽNI RADOVI, DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE I PROJEKT SANACIJE KOLNIKA NA AUTOCESTAMA, GRUPA II i GRUPA III
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J283/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
13.12.2019 IZGRADNJA OBJEKTA ZA PRIPREMU I SKLADIŠTENJE CaCl2 TE UREĐENJE I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE PROMETNE I MANIPULATIVNE POVRŠINE U COKP IVANJA REKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J108/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.12.2019 NADZOR NAD UVOĐENJEM POSLOVNOG RJEŠENJA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 14/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.12.2019 ZAMJENA MREŽNE OPREME U CENTRIMA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 46/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
12.12.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H169/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.12.2019 USLUGA POPRAVKA RAZDJELNIKA REGULACIJE NAPONA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H173/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.12.2019 RADOVI SANACIJE POTENCIJALNO OPASNOG MJESTA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, OD KM 232+000 DO KM 234+400
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M20/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.12.2019 ISPORUKA SIGNALNIH PRIKOLICA S LED PANELOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 222/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
09.12.2019 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA NA INA BENZINSKIM POSTAJAMA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 80/19
Rok za dostavu ponuda:
09.12.2019 NABAVA BOJE ZA TUNELSKU OBLOGU: GRUPA IV - TUNEL PLASINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 59/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.12.2019 IZRADA HIDRANTSKE MREŽE VODOSPREME I CRPNE STANICE TUNELA HRASTOVEC I VRTLINOVEC, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA NOVI MAROF - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J103/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.12.2019 UKLANJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE IZVEDENE HLADNOM PLASTIKOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H146/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
04.12.2019 RADOVI DOPUNE PROMETNE SIGNALIZACIJE OBAVIJESTI U SVRHU POVEĆANJA SIGURNOSTI PROMETA NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 64/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
02.12.2019 CESTARSKO VOZILO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 207/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
26.11.2019 TRAKTOR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 210/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
26.11.2019 MOBILNI UBLAŽIVAČ UDARA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 223/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
25.11.2019 USLUGA POPRAVKA UREĐAJA ZA REGULACIJU RASVJETE PROIZVOĐAČA ELREM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H238/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
25.11.2019 USLUGA ISPITIVANJA I POPRAVKA TELEKOMUNIKACIJSKIH BAKRENIH KABELA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 239/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
21.11.2019 NABAVA KOMUNALNE OPREME ZA PUO-ve I COKP-e
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 204/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
18.11.2019 USLUGA ODRŽAVANJA STROJNE SISTEMSKE OPREME SUSTAVA NAPLATE CESTARINE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 60/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.11.2019 NAJAM KAMIONA KIPERA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H235/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru g. II.402.95 KB
11.11.2019 USLUGA ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE I POPRAVAKA VRATA U TUNELIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H190/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.11.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA III
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
08.11.2019 USLUGE MONITORINGA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.11.2019 PAPIRNA KONFEKCIJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: L 2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
05.11.2019 USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA SMS NADOPLATU I NADOPLATU PUTEM WEB PORTALA ZA BESKONTAKTNU NAPLATU
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru I 61-19.pdf391.79 KB
04.11.2019 SANACIJA DISPOZICIJE VODA IZ SEPARATORA M23 U KM 403+700 LIJEVO (CRNA BRDA), AUTOCESTA A1 ZAGREB -SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA BISKO - BLATO NA CETINI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J228/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.10.2019 ODRŽAVANJE SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE I INFO DISPLEJA PROIZVOĐAČA PANTEL
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I67/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
31.10.2019 ODRŽAVANJE SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE PROIZVOĐAČA LEA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I22/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
29.10.2019 POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VOĐENJE PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA NA AUTOCESTI POD NADLEŽNOŠĆU HAC d.o.o.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M 24/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 395.21 KB