Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

28.03.2019 PRAŽNJENJE SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA U TJO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H65/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
ODLUKE O PONIŠTENJU5.45 MB
25.03.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA, AUTOCESTA A3 ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA ČVOR SLAVONSKI BROD ISTOK - ČVOR ŽUPANJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J35/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru682.49 KB
22.03.2019 NABAVA REZAČA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 30/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru I 30-19.pdf392.22 KB
22.03.2019 USLUGA INTERVENCIJA U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA - GRUPA I.
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: H 66/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru394.94 KB
20.03.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA I POPRAVKA KOMUNALNE OPREME MULAG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 129/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_13.pdf727.75 KB
20.03.2019 USLUGA POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA, GRUPA III - UPS UREĐAJI SOCOMEC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
18.03.2019 Usluga održavanja i popravaka tunelskih ventilatora
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 47/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru H 47-19.pdf377.98 KB
14.03.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NA VIJADUKTIMA VRŠCI U KM 148+500 I PEĆINE U KM 154+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J29/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru671.41 KB
13.03.2019 Usluga održavanja i popravaka uređaja za mjerenje atmosfere u tunelima
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 45/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru385.73 KB
13.03.2019 NABAVA ČITAČA MAGNETSKIH KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne najave
Evidencijski broj: I 28/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 371.1 KB
13.03.2019 SANACIJA KROVIŠTA GRUPA III: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA COKP ČEPIN I NP OSIJEK, AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – SVILAJ GRUPA IV: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA CKP MALA KAPELA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru (GRUPA III)670.19 KBOdluka o poništenju (GRUPA IV)386.08 KB
12.03.2019 OBNOVA I ODRŽAVANJE ANTIVIRUSNOG SUSTAVA (TREND MICRO DEEP DISCOVERY, IRONPORT, TREND MICRO ENTEPRISE SUITE)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru379.75 KB
11.03.2019 USLUGA POPRAVAKA TPS I SOS SUSTAVA - GRUPA I - SUSTAV PHILIPS
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 35/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru375.87 KB
08.03.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA I POPRAVKA KOMUNALNE OPREME KAHLBACHER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 150/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_1.pdf504.01 KB
08.03.2019 SANACIJA KROVIŠTA GRUPA I: SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE NA COKP OKUČANI NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru670 KB
07.03.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA METEOROLOŠKIH STANICA; GRUPA I - METEOROLOŠKE STANICE VAISALA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 34/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju_1.pdf483.26 KB
07.03.2019 USLUGA ČIŠĆENJA TJO S PRIPADAJUĆIM NAPLATNIM POSTAJAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H17/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluke o odabiru / poništenju10.67 MB
07.03.2019 SANACIJA DEPONIJE U KM 241+400 (LIJEVO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA TUNEL SVETI ROK - MASLENICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J84/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
07.03.2019 Usluge dobrovoljnog (dodatnog i dopunskog) zdravstvenog osiguranja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 6/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru374.37 KB
04.03.2019 BOJA ZA ASFALT, STAKLENA RETROREFLEKTIVNA ZRNCA I RAZRJEĐIVAČ ZA ASFALTNE BOJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 2/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru675.12 KB
01.03.2019 SANACIJA ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE U KM 152+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J11/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
27.02.2019 Najam kemijskih WC-a, Grupa I., II. i III
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 12/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru g. I.373.17 KBOdluka o odabiru g. II.369.16 KBOdluka o odabiru g. III.374.13 KB
22.02.2019 FILTERI ZA OSOBNA, TERETNA VOZILA I STROJEVE: GRUPA I,II, III
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 92/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa I.pdf678.29 KBOdluka o odabiru - Grupa II - Ponovljeno.pdf690.25 KBOdluka o odabiru - Grupa III.pdf662.63 KB
21.02.2019 PROJEKT MONITORINGA UTJECAJA AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK NA POVRŠINSKE I PODZEMNE VODE CRPILIŠTA LIVADE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J76/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.02.2019 SKUPLJANJE, OBRADA, OPORABA I-ILI ZBRINJAVANJE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 64/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa I805.45 KBOdluka o odabiru - Grupa II854.73 KBOdluka o odabiru - Grupa III871.42 KBOdluka o odabiru - Grupa IV901.62 KBOdluka o odabiru - Grupa VII871.85 KB
13.02.2019 Zamjena izlaznih računala i pratećeg sustava za video nadzor na naplatnim postajama u sustavu za naplatu cestarine
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 41/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 398.87 KB
13.02.2019 Zamjena ulaznih industrijskih računala na naplatnim postajama sustava za naplatu cestarine i nadogradnja na novi operativni sustav
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 42/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 372.5 KB
13.02.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NA SUSTAVU TEHNIČKE ZAŠTITE USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA, UDARA GROMA I BURE
Ograničeni postupak
Evidencijski broj: D 23/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 381.46 KB
12.02.2019 VULKANIZERSKE USLUGE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H135/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
ODLUKE O ODABIRU/ PONIŠTENJU6.46 MB
11.02.2019 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI- NALET NA DIVLJE ŽIVOTINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 5/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju354.54 KB