Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

15.05.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA II: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA I OŠTEĆENJA NADVOŽNJAKA U ČVORU GORIČAN U KM 2+825, AC A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru658.08 KB
15.05.2019 SANACIJA GRAĐEVINE VODOZAŠTITE I PRIPADAJUĆE DISPOZICIJE VODA - SEPARATOR BR. 6 KOD VIJADUKTA PAKLINA U KM 465+550 LIJEVO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA RAVČA - VRGORAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J54/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
14.05.2019 NABAVA BOJE ZA TUNELSKU OBLOGU: GRUPA II - TUNEL VELIKI GLOŽAC, GRUPA III - TUNEL BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 59/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa II.pdf515.95 KBOdluka o odabiru - Grupa III.pdf516 KB
14.05.2019 POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AUTOCESTI, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H25/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
13.05.2019 POPRAVAK UDARNIH JAMA I MANJIH OŠTEĆENJA KOLNIKA STROJNO - INFRA TEHNOLOGIJOM, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H165/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru GRUPA I375.26 KBOdluka o odabiru GRUPA II382.02 KB
13.05.2019 INTERVENTNA ISPORUKA I UGRADNJA CJELOVITOG ZAŠTITNOG CESTOVNOG SUSTAVA (UBLAŽIVAČA UDARA) - GRUPA I - INTERVENTNA ISPORUKA I UGRADNJA ZCS POD UPRAVLJANJEM HAC d.o.o. i ARZ d.d.,
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M4/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
13.05.2019 USLUGA POPRAVAKA TPS I SOS SUSTAVA, GRUPA II - SUSTAV TELEGRA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 35/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru373.89 KB
10.05.2019 UKLANJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE KOD PRIVREMENIH REGULACIJA PROMETA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 3/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 370.7 KB
06.05.2019 INTERVENTNI GEODETSKI RADOVI NA AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J49/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
06.05.2019 USLUGA PRIHVATA DKV KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I11/19
Objava u EOJN
06.05.2019 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI - NALET NA DIVLJE ŽIVOTINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 5/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju367.3 KB
02.05.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA POPRAVKA TRAKTORA STEYR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 95/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.04.2019 USLUGA INTERVENCIJA U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA, GRUPA IV i GRUPA V
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 66/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju g. V.409.75 KBOdluka o odabiru g. IV.376.34 KB
30.04.2019 USLUGA SERVISA SPLIT KLIMA UREĐAJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 43/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 365.97 KB
26.04.2019 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA NA TIFON BENZINSKIM POSTAJAMA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I44/19
Objava u EOJN
25.04.2019 Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava TELEGRA.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 175/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 509.13 KB
24.04.2019 SANACIJA USJEKA NA DIONICI DUGOPOLJE - BISKO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, USJEK OD KM 382+759 DO KM 383+065, USJEK OD KM 382+384 DO KM 382+667, PREDUSJEK TUNELA BISKO OD KM 387+590 DO KM 387+807
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J97/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru377.48 KB
24.04.2019 ODRŽAVANJE SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE PROIZVOĐAČA TELEGRA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 20/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru 375.48 KB
19.04.2019 NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA NADZOR KOMUNIKACIJSKIH ORMARA I CENTRALNIH SERVER SALA I. FAZA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D11/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
19.04.2019 RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: B 1/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru - Grupa I.pdf534.4 KBOdluka o odabiru - Grupa II.pdf507.89 KBOdluka o odabiru - Grupa III.pdf560.76 KBOdluka o odabiru - Grupa IV.pdf509.48 KBOdluka o odabiru - Grupa V.pdf510.44 KB
18.04.2019 USLUGA ODRŽAVANJA OPREME ZA RAD SISTEMSKIH SOBA NA CENTRALNIM LOKACIJAMA ŠIROLINA, LUČKO I IVANJA REKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 10/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru D 10-19379.21 KB
18.04.2019 Usluga razvoja interoperabilne aplikacije i nadogradnje SNC-a u svrhu praćenja Interoperabilnog ENC IN uređaja
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 86/19
Rok za dostavu ponuda:
Odluka o odabiru 388.05 KB
17.04.2019 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, BELOBRAJDIĆ, MODRUŠ I I MODRUŠ II OD KM 97+500 DO KM 99+800 OBOSTRANO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J102/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru381.44 KB
17.04.2019 USLUGA ISPITIVANJA I POPRAVKA TELEKOMUNIKACIJSKIH BAKRENIH KABELA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H37/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
15.04.2019 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NAD IZGRADNJOM AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, PODDIONICE BELI MANASTIR - MOST HALASICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J73/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
15.04.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA VIŠENAMJENSKIH VOZILA UNIMOG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 127/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o odabiru_10.pdf666.79 KB
11.04.2019 NABAVA BROJAČA OSOVINA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I31/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.04.2019 ISPORUKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROODRŽAVANJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 40/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju H 40-19375.54 KB
10.04.2019 KOŠNJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA AUTOCESTE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H71/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
10.04.2019 USLUGA ODRŽAVANJA HARDVERA POSLUŽITELJA (ODRŽAVANJE SISTEMSKE INFORMATIČKE OPREME) - GRUPA I i GRUPA II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 4/19
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Odluka o poništenju - Grupa I.374.62 KBOdluka o poništenju - Grupa II.376.21 KB