Nabava po Zakonu o javnoj nabavi

19.06.2018 GLAVNI PREGLED TUNELA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI ARZ d.d., GRUPA I
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
18.06.2018 USLUGA ODRŽAVANJA AUTOCESTE U ZIMSKOM PERIODU - TJO OGULIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 239/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
18.06.2018 OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 235/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
15.06.2018 ISPORUKA MATERIJALA ZA CESTOVNU I TUNELSKU RASVJETU
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.06.2018 USLUGA ODRŽAVANJA HARDVERA POSLUŽITELJA(ODRŽAVANJE SISTEMSKE INFORMATIČKE OPREME) GRUPA I: SUSTAV POSLOVNE INFORMATIKE PROIZVOĐAČA HP GRUPA II: SUSTAV UPRAVLJANJA I KONTROLE PROMETA PROIZVOĐAČA HP
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D20/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.06.2018 ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE
Ograničeni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.06.2018 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
11.06.2018 NABAVA I ISPORUKA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
08.06.2018 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NAD IZGRADNJOM MOSTA HALASICA, NADVOŽNJAKA I PUTNIH PRIJELAZA NA AUTOCESTI A5
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
08.06.2018 Isporuka rezervnih dijelova za snjeežnu frezu Bucher
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H224/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
07.06.2018 Održavanje svjetlosno promjenjive signalizacije proizvođača Protektor
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I22/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
07.06.2018 USLUGA PRIHVATA DINERS I DISCOVER KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 11/18
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost118.18 KB
04.06.2018 Usluga servisa opreme za zaštitu dišnih organa vatrogasaca, kompresora i mjernih uređaja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 74/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
01.06.2018 Rezervni dijelovi za kosilice i motorne alate proizvođača Stihl
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 110/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.97 MB
01.06.2018 ISPORUKA PROMETNIH ZNAKOVA I SIGNALIZACIJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 62
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf2.05 MB
01.06.2018 OSIGURANJE IMOVINE, OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI I ODGOVORNOSTI PREMA ZAPOSLENICIMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 4/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
30.05.2018 USLUGA PRIMOPREDAJE KUNSKE I DEVIZNE GOTOVINE U SVRHU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MB
29.05.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
28.05.2018 USLUGA PRIHVATA AMEX KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 12/18
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost117.74 KB
24.05.2018 USLUGA OBVEZNOG GODIŠNJEG PREGLEDA VOZILA od Grupe I. do Grupe XV.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H1081.48 MB
23.05.2018 USLUGA ODRŽAVANJA WINDOWS SISTEMSKIH SERVISA (MICROSOFT),
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.91 MB
23.05.2018 Usluga servisa klima uređaja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H243/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju.pdf1.6 MB
22.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva Hofmann
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 149/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf1.59 MB
22.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva Aebi
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 148/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju.pdf1.38 MB
18.05.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA - GRUPA I
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.63 MB
18.05.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka komunalne opreme Riko
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 151/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf1.61 MB
17.05.2018 NATRIJ KLORID NaCl
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
17.05.2018 USLUGA SKUPLJANJA, OBRADE, OPORABE I/ILI ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP-ama za Grupu IV
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 521.68 MB
16.05.2018 SANACIJA LAGUNA - GRUPA I - MASTOLOV M 902 U KM 356+600 (DESNO) AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA PRGOMET - DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.63 MB
15.05.2018 USLUGA INTERVENCIJE U SLUČAJU IZNENADNIH ZAGAĐENJA g. II i IV
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.65 MB
15.05.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SVJETLOSNO PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE PROIZVOĐAČA PANTEL
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda I 10-182.35 MB
15.05.2018 SKUPLJANJE, OBRADA, OPORABA I/ILI ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA NASTALOG U COKP, NP I PUO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.06 MB
11.05.2018 USLUGA KOMISIONE PRODAJE SMS E-BONOVA PREKO PETROL BENZINSKIH POSTAJA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: I 9/18
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost118.06 KB
10.05.2018 SANACIJA BETONSKIH STAZA NA NAPLATNIM POSTAJAMA - GRUPA I - SANACIJA BETONSKE POVRŠINE PROLAZA NA PODRUČJU NP OGULIN, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.74 MB
10.05.2018 REZERVNI DIJELOVI ZA ZAŠTITNU ODBOJNU OGRADU TIP DALKOVOD
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda814.68 KB
09.05.2018 KOŠNJA CESTOVNOG ZEMLJIŠTA AUTOCESTE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.16 MB
08.05.2018 SANACIJA DIJELOVA SUSTAVA ODVODNJE OD KM 114+800 DO KM 114+850 RAZDJELNI POJAS, U KM 120+100 RAZDJELNI POJAS I U KM 121+200 LIJEVO, DIONICA OGULIN - ŽUTA LOKVA, AC A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.6 MB
07.05.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZAMJENE PROMJENJIVE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.63 MB
07.05.2018 USLUGA PRIHVATA INA KARTICA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost117.87 KB
02.05.2018 KALCIJ KLORID CaCl2
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.64 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H-1745.72 MBOdluka o odabiru H-174377.48 KB
30.04.2018 Nabava osobnih i prijenosnih računala
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 39/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnoim otvaranju.pdf1.97 MB
30.04.2018 IZRADA PROMETNOG ELABORATA VOĐENJA PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA NA AUTOCESTAMA U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.94 MB
27.04.2018 USLUGA PRIHVATA VISA I MASTERCARD KARTICA VEZANIH ZA ENC UREĐAJ TE INTERNET I SMS NADOPLATA ENC-A
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
27.04.2018 SANACIJA OŠTEĆENJA NA SUSTAVU ZA NAPLATU CESTARINE USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA, UDARA GROMA, BURE I PROMETNIH NESREĆA
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Evidencijski broj: D 29/18
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost120.49 KBUgovor140.53 KB
25.04.2018 NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA MALA KAPELA, BRINJE, PLASINA, GRIČ, SVETI ROK, LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVA I STRAŽINA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MB
24.04.2018 IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA ODVODNJE AUTOCESTE NA SVIM DIONICAMA AUTOCESTA - GRUPA I
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik s otvaranja ponuda1.62 MB
24.04.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA UREĐAJA BESPREKIDNOG NAPAJANJA CHLORIDE, SYNTHESIS I SPOWER
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda H 261.62 MBZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda H 264.17 MBOdluka o odabiru H 26382.49 KB
24.04.2018 ZAMJENA VATROGASNIH CIJEVI U TUNELSKIM HIDRANTIMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda2.73 MB
23.04.2018 : SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA - GRUPA I - SANACIJA PRIJELAZNE NAPRAVE NA NADVOŽNJAKU U KM 26+600 LIJEVO, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGEB - LIPOVAC, DIONICA BUZIN - LUČKO
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda722.52 KB
23.04.2018 SANACIJA KROVIŠTA - GRUPA I - SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE U COKP OKUČANI NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Objava u EOJN
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda1.58 MB