Kupnja, zakup ili zamjena poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Zahtjev za izdavanje očitovanja Hrvatskih autocesta sukladno važećim zakonima i pravilnicima vezanim za poljoprivredno zemljište, strankama koje podnose zahtjev za kupnju, zakup ili zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske potrebno je uputiti službeno poštom na adresu:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4, 10000 Zagreb

U zahtjevu je potrebno navesti u koju svrhu se traži predmetno očitovanje (kupnja, zakup ili zamjena poljoprivrednog zemljišta), popis katastarskih čestica s nazivima katastarskih općina u kojima se iste nalaze te adresu na koju je potrebno poslati očitovanje.