Savjetovanje

18.04.2018 Izrada i tisak kutijica za ENC pakete s pripadajućom knjižicom i naljepnicom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
Završetak savjetovanja: 19.04.2018.
dokumentacija259.57 KBtehnički uvjeti191.33 KBtroškovnik32 KBizgled naljepnica1.31 MB
17.04.2018 USLUGA PRIHVATA VISA I MASTERCARD KARTICA VEZANIH ZA ENC UREĐAJ TE INTERNET I SMS NADOPLATA ENC-a
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 14/18
Završetak savjetovanja: 24.04.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju830.68 KB
16.04.2018 NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA MALA KAPELA, BRINJE, PLASINA, GRIČ, SVETI ROK, LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVA I STRAŽINA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 23.04.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 524.74 KB
13.04.2018 SANACIJA KROVIŠTA: GRUPA I: SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE U COKP OKUČANI NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 19.04.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju524.47 KB
12.04.2018 UKLANJANJE GRAĐEVINA MOTELA I AUTOSERVISA NA PUO JEŽEVO JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 18.04.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima524.4 KB
12.04.2018 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA I: SANACIJA PRIJELAZNE NAPRAVE NA NADVOŽNJAKU U KM 26+600 LIJEVO, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGEB - LIPOVAC, DIONICA BUZIN - LUČKO
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 18.04.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima524.58 KB
11.04.2018 SANACIJA POTPORNOG ZIDA PODVOŽNJAKA BANJAČE U KM 381+120, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA DUGOPOLJE - BISKO
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 17.04.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima524.58 KB
10.04.2018 IZGRADNJA MOSTA HALASICA, NADVOŽNJAKA I PUTNIH PRIJELAZA NA AUTOCESTI A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, DIONICA BELI MANASTIR - OSIJEK, PODDIONICA BELI MANASTIR - MOST HALASICA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 16.04.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima524.27 KB
15.03.2018 POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AC, GRUPA I: POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA NA AC U NADLEŽNOSTI HAC-a d.o.o., GRUPA II: POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA NA AC U NADLEŽNOSTI ARZ-a d.d.
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 21.03.2018.
15.03.2018 POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AC, GRUPA I: POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA NA AC U NADLEŽNOSTI HAC-a d.o.o., GRUPA II: POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA NA AC U NADLEŽNOSTI ARZ-a d.d.
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 21.03.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima537.57 KB
05.03.2018 Radna i zaštitna odjeća
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: B 1
Završetak savjetovanja: 12.03.2018.
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima356.83 KB
02.03.2018 NABAVA GORIVA PUTEM BENZINSKIH CRPKI S BEZGOTOVINSKIM NAČINOM PLAĆANJA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 07.03.2018.
Knjiga 1 - Opći dio - Nacrt dokumentacije o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima404 KBKnjiga 3 - Tehnički uvjeti289.21 KBKnjiga 4 - Troškovnik32 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima230.05 KB
20.02.2018 NABAVA ENC UREĐAJA S NOSAČEM I METALIZIRANOM ZAŠTITOM
Otvoreni postupak
Knjiga 1 - Opći dio - Nacrt dokumentacije402.14 KBKniga 3 - Tehnički opis (Tehnički uvjeti)317.66 KBKnjiga 4 - Troškovnik30.5 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zaiteresiranim gospodarskim subjektima215.86 KB
20.02.2018 USLUGA PRIHVATA VISA, MASTERCARD I MAESTRO KARTICA NA NAPLATNIM POSTAJAMA AUTOCESTA A1, A3, A4, A5, A10, A11 TE NA PRODAJNIM UREDIMA HAC-a
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 26.02.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju278.35 KB
20.02.2018 POŠTANSKE USLUGE I USLUGE BRZOG URUČENJA POŠILJKI
Društvene i druge posebne usluge
Završetak savjetovanja: 27.02.2018.
Knjiga 1- opći dio490.32 KBKnjiga 2.- 2.1. Tehnički opis302.93 KBKnjiga 2.- 2.2. Troškovnik24.94 KBIzvješće o prethodnom savjetovanju308.35 KB
15.02.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA TUNELSKIH VENTILATORA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 20.02.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima522.26 KB
22.12.2017 BOJA ZA ASFALT, STAKLENA RETROREFLEKTIVNA ZRNCA I RAZREĐIVAČ ZA ASFALTNE BOJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Nacrt Dokumentacije o nabavi za prethodno savjetovanje1.1 MBTehnički uvjeti285.85 KBTroškovnik35.5 KBPrijedlog ugovora173.61 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima240.54 KB
21.12.2017 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA SA NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM ZAUSTAVNIH TRAKA NA VIŠE LOKACIJA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK I AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima857.48 KB
21.12.2017 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A7 RUPA - RIJEKA - ŽUTA LOKVA, DIONICA SELCE - NOVI VINODOLSKI, I FAZA - OBILAZNICA NOVOG VINODOLSKOG
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima1.04 MB
21.12.2017 NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A11 ZAGREB - SISAK, DIONICA LEKENIK - ČVOR SISAK I SPOJNU CESTU ČVOR SISAK - GRAD SISAK TEMELJEM SPORAZUMA SA HRVTSKIM CESTAMA d.o.o.
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima807.34 KB
18.12.2017 SANACIJA DIJELOVA SUSTAVA ODVODNJE OD KM 114+800 DO KM 114+850 RAZDJELNI POJAS, U KM 120+100 RAZDJELNI POJAS I U KM 121+200 LIJEVO, DIONICA OGULIN - ŽUTA LOKVA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima833.37 KB
18.12.2017 SANACIJA MOSTA KRAČEVEC (LIJEVO I DESNO) U KM 62+464, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA BREZNIČKI HUM - KOMIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: G90/17
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima827.87 KB
14.12.2017 ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA VIJADUKTU BARIČEVIĆ U KM 234+800 (LIJEVO I DESNO) NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA SVETI ROK - MASLENICA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima826.81 KB
22.11.2017 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU SAVA (LIJEVO I DESNO) U KM 38+500 TE IZGRADNJA SLUŽBENOG PROLAZA U KM 39+800, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KOSNICA - IVANJA REKA
Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima870.72 KB
22.11.2017 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU SAVA (LIJEVO I DESNO) U KM 38+500 TE IZGRADNJA SLUŽBENOG PROLAZA U KM 39+800, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KOSNICA - IVANJA REKA

- predmet nadmetanja: G110/17 
 


Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
22.11.2017 ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA VIJADUKTU BOŽIĆI (LIJEVO I DESNO) U KM 238+500, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA SVETI ROK - MASLENICA

- predmet nadmetanja: G27/17 
 


Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima857.12 KB
22.11.2017 ZAMJENA PJEŠAČKE OGRADE NA NADVOŽNJAKU U ČVORU IVANJA REKA (KRAK 1) U KM 40+390 (OBOSTRANO), NA MOSTU SAVA U KM 39+228 (DESNO), NA MOSTU STARA SAVA U KM 39+926 (OBOSTRANO) NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC TE ZAMJENA PJEŠAČKE OGRADE NA PODVOŽNJAK

- predmet nadmetanja: G92/17 
 


Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima881.82 KB
22.11.2017 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU SAVA (LIJEVO I DESNO) U KM 38+500 TE IZGRADNJA SLUŽBENOG PROLAZA U KM 39+800, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KOSNICA - IVANJA REKA

- predmet nadmetanja: G110/17 
 


Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima870.72 KB
22.11.2017 POSTAVA ZAŠTITNE OGRADE NA SLUŽBENIM PROLAZIMA ISPRED TUNELA SVETI ROK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

- predmet nadmetanja: G127/17 
 


Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima1.07 MB
17.11.2017 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA

- predmet nadmetanja: G23/17 
 


Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima1.68 MB