Savjetovanje

29.05.2019 SANACIJA ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE U KM 152+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J11/19
Završetak savjetovanja: 04.06.2019.
Knjiga 1 - Opći dio - Nacrt - J11-19.pdf737.37 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora J11-19.pdf473.73 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički opis_0.pdf727.73 KBKnjiga 3 - 3.2. Nacrti.pdf2.69 MBKnjiga 3 - 3.3. Opći uvjeti i Troškovnik.xlsx35.29 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju J11-19525.09 KB
24.05.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA V: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU GRABOVAC (LIJEVO) U KM 132+250 NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Završetak savjetovanja: 30.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju308.38 KB
22.05.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA METEOROLOŠKIH STANICA: GRUPA I - METEOROLOŠKE STANICE VAISALA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 34/19
Završetak savjetovanja: 21.05.2019.
Izvješće o prethodnom savjetovanju.pdf345.27 KB
22.05.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA METEOROLOŠKIH STANICA: GRUPA III - METEOROLOŠKE STANICE BOSCHUNG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 34/19
Završetak savjetovanja: 25.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_5.pdf341.72 KB
22.05.2019 IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE POVEZIVANJA JUŽNE DALMACIJE NA SUSTAV MREŽE AUTOCESTA U RH NA POTEZU OD ČVORA METKOVIĆ DO BUDUĆEG MOSTA PELJEŠAC I OD ČVORA DOLI DO GRADA DUBROVNIKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J92/19
Završetak savjetovanja: 28.05.2019.
Knjiga 1 - Opći dio523.01 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora342.81 KBKnjiga 3 - Projektni zadatak1.69 MBKnjiga 3 - 3.1. Situacija Metković - Pelješac10.63 MBKnjiga 3 - 3.2. Situacija Doli - Dubrovnik7.79 MBKnjiga 4 - Troškovnik21.08 KB
21.05.2019 NATRIJEV KLORID NaCl
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H202/19
Završetak savjetovanja: 27.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju523.23 KB
15.05.2019 ZAŠTITA PORTALNIH GRAĐEVINA TUNELA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M13/19
Završetak savjetovanja: 21.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju302.87 KB
09.05.2019 SANACIJA SEPARATORA NA DIONICI AUTOCESTE OD KM 313+800 DO KM 351+250, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J100/19
Završetak savjetovanja: 15.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju526.95 KB
09.05.2019 USLUGA OBAVEZNOG GODIŠNJEG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, SA UKLJUČENOM NAKNADOM ZA UPORABU JAVNIH CESTA I POSEBNOM NAKNADOM ZA OKOLIŠ, Grupe I - XVI.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 91/19
Završetak savjetovanja: 15.05.2019.
Knjiga 1 - Nacrt dokumentacije o nabavi399.97 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora219.54 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa I.19.31 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa II.18.65 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa III.18.59 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa IV.18.72 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa V.18.77 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa VI.18.69 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa VII.18.72 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa VIII.18.75 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa IX.18.68 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa X.18.77 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XI.18.84 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XII.18.76 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XIII.18.76 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XIV.18.75 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XV.18.72 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XVI.18.75 KBKnjiga 3 - 3.1. Prilog troškovniku184.02 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju219.81 KB
08.05.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA II: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA I OŠTEĆENJA NADVOŽNJAKA U ČVORU GORIČAN U KM 2+825, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Završetak savjetovanja: 13.05.2019.
Nacrt dokumentacije o nabavi722.34 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora474.55 KBKnjiga 3 - 3.1. Izvadak iz projekta3.09 MBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik33.79 KB
08.05.2019 SANACIJA GRAĐEVINE VODOZAŠTITE I PRIPADAJUĆE DISPOZICIJE VODA - SEPARATOR BR. 6 KOD VIJADUKTA PAKLINA U KM 465+550 LIJEVO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA RAVČA - VRGORAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J54/19
Završetak savjetovanja: 13.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju308.87 KB
07.05.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA, GRUPA II - SUSTAV NA AUTOCESTI A4
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 180/19
Završetak savjetovanja: 13.05.2019.
Knjiga 1 - Nacrt dokumentacije o nabavi394.32 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora223.66 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti232.82 KBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik46.5 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju227.3 KB
02.05.2019 POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AUTOCESTI, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H25/19
Završetak savjetovanja: 08.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju552.47 KB
02.05.2019 Uklanjanje horizontalne prometne signalizacije kod privremenih regulacija prometa
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 3/19
Završetak savjetovanja: 08.05.2019.
Nacrt dokumentacije717.16 KBPrijedlog ugovora465.95 KBTehnički opis550.19 KBTroškovnik30 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 527.05 KB
30.04.2019 POPRAVAK UDARNIH JAMA I MANJIH OŠTEĆENJA KOLNIKA STROJNO - INFRA TEHNOLOGIJOM, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H165/19
Završetak savjetovanja: 07.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju540.55 KB
25.04.2019 Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava TELEGRA.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 175/19
Završetak savjetovanja: 03.05.2019.
Nacrt dokumentacije696.06 KBPrijedlog ugovora495.79 KBTehnički uvjeti640.78 KBTroškovnik84.5 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 539.6 KB
25.04.2019 USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA AUTOCESTAMA I UVOĐENJE ITS DIREKTIVE I DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 83/19
Završetak savjetovanja: 03.05.2019.
Knjiga 1 - Nacrt dokumentacije o nabavi416.75 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti48.45 KBKnjiga 3 - 3.1.1. Popis dokumentacije21.99 KBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik HAC39.17 KBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik ARZ44.16 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju440.57 KB
11.04.2019 SANACIJA USJEKA NA DIONICI DUGOPOLJE – BISKO, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, USJEK OD KM 382+759 DO KM 383+065, USJEK OD KM 382+384 DO KM 382+667, PREDUSJEK TUNELA BISKO OD KM 387+590 DO KM 387+807
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J97/19
Završetak savjetovanja: 17.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju530 KB
10.04.2019 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, BELOBRAJDIĆ, MODRUŠ I I MODRUŠ II OD KM 97+500 DO KM 99+800 OBOSTRANO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J102/19
Završetak savjetovanja: 15.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju529.34 KB
09.04.2019 RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA: GRUPA I,II,III,IV i V
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: B 1/19
Završetak savjetovanja: 15.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_0.pdf532.6 KB
05.04.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA VIŠENAMJENSKIH VOZILA UNIMOG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 127/19
Završetak savjetovanja: 11.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.pdf386.88 KB
29.03.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKOG KOLNIKA NA PROMETNIM POVRŠINAMA NP GOSPIĆ, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 04.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju523.8 KB
29.03.2019 SANACIJA PREDUSJEKA TUNELA BRINJE U KM 122+450 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA TUNELA MALA KAPELA - ŽUTA LOKVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J15/19
Završetak savjetovanja: 04.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju529.46 KB
27.03.2019 SANACIJA POVRŠINSKE ODVODNJE KOLNIKA, GRUPA I: AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK U KM 368+900 (DESNO), U KM 375+000 (DESNO) I U KM 382+780 (LIJEVO).
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J10/19
Završetak savjetovanja: 02.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju530.71 KB
26.03.2019 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NAD IZGRADNJOM AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, PODDIONICE BELI MANASTIR - MOST HALASICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J73/19
Završetak savjetovanja: 02.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju308.38 KB
22.03.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKIH VIJENACA NA NADVOŽNJAKU U ČVORU ŽUTA LOKVA U KM 125+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J90/19
Završetak savjetovanja: 28.03.2019.
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU.pdf447.51 KB
13.03.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 234+600 DO KM 240+410 (LIJEVO), OD KM 242+550 DO KM 244+000 (LIJEVO), OD KM 251+600 DO KM 257+000 (LIJEVO), OD KM 273+100 DO KM 276+000 (LIJEVO), OD KM 247+160 DO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J35/19
Završetak savjetovanja: 19.03.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju314.62 KB
08.03.2019 Usluga održavanja i popravaka tunelskih ventilatora
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 47/19
Završetak savjetovanja: 13.03.2019.
Knjiga 1 - NACRT DOKUMENTACIJE H 47-19.pdf773.37 KBKnjiga 3-3.1. Tehnički uvjeti s popisom ventilatora H 47-19.pdf660.02 KBKnjiga 3-3.2. Troškovnik H 47-19.pdf562.41 KBIzvješće o prethodnom provedenom savjetovanju525.33 KB
06.03.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NA VIJADUKTIMA VRŠCI U KM 148+500 I PEĆINE U KM 154+200, AC A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J29/19
Završetak savjetovanja: 12.03.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju530.1 KB
04.03.2019 SANACIJA KROVIŠTA GRUPA III: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA COKP ČEPIN I NP OSIJEK, AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – SVILAJ GRUPA IV: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA CKP MALA KAPELA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Završetak savjetovanja: 11.03.2019.
Izvješće o preovedenom prethodnom savjetovanju447.01 KB