Savjetovanje

19.06.2019 IMPLEMENTACIJU EU PROJEKTA CROCODILE II CROATIA U REGIONALNOM CENTRU NADZORA I UPRAVLJANJA PROMETOM – UČKA : GRUPA I: DATEX II OPREMA, GRUPA II: DOBAVA I UGRADNJA VIDEO ZIDA, GRUPA III: IMPLEMENTACIJA DATEX II SUSTAVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: BINA - ISTRA d.d.
Završetak savjetovanja: 30.06.2019.
Nacrt dokumentacije o nabavi695.09 KBKnjiga 2 - 2.1. Prijedlog ugovora - Grupa I1015.69 KBKnjiga 2 - 2.2. Prijedlog ugovora - Grupa II 1.3 MBKnjiga 2 - 2.3. Prijedlog ugovora - Grupa III1.23 MBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički opis - Grupa I, Grupa II i Grupa III.1.07 MBKnjiga 3 - 3.2. Glavni projekt - Grupa I, Grupa II, Grupa III16.51 MBKnjiga 3 - 3.3. Troškovnik - Grupa I37.7 KBKnjiga 3 - 3.4. Troškovnik - Grupa II21.78 KBKnjiga 3 - 3.5. Troškovnik - Grupa III15.6 KB
12.06.2019 IZRADA HIDRANTSKE MREŽE VODOSPREME I CRPNE STANICE TUNELA HRASTOVEC I VRTLINOVEC, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA NOVI MAROF - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J103/19
Završetak savjetovanja: 17.06.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju526.93 KB
12.06.2019 SANACIJA KROVIŠTA GRUPA IV: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA CKP MALA KAPELA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Završetak savjetovanja: 17.06.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju446.82 KB
04.06.2019 TUNEL KONJSKO – NOVI IZLAZI ZA SLUČAJ NUŽDE, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA PRGOMET - DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J95/19
Završetak savjetovanja: 10.06.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju523.75 KB
04.06.2019 SANACIJA LEŽAJEVA ISPOD NOSAČA NA VIJADUKTIMA MOKRO POLJE U KM 110+180, BORIĆI U KM 118+390, GRUBORI U KM 133+000 I OREŠKOVIĆI U KM 135+800, AUTOCESTA A1 ZAGREB -SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J225/19
Završetak savjetovanja: 10.06.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju529.32 KB
04.06.2019 SANACIJA POVRŠINSKE ODVODNJE KOLNIKA, GRUPA II: AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK OD KM 127+330 DO 127+400 (LIJEVO), OD KM 127+400 DO 127+450 (DESNO), OD KM 127+850 DO 127+900 (DESNO), OD KM 133+350 DO 133+400 (LIJEVO) i OD KM 137+800 DO 137+850 (LI
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J10/19
Završetak savjetovanja: 10.06.2019.
Knjiga 1 - Opći dio - Nacrt - J10-19.pdf720.88 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora J10-19.pdf475.14 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički opis.pdf1.03 MBKnjiga 3 - 3.2. Nacrti.pdf624.25 KBKnjiga 3 - 3.3. Troškovnik.xlsx91.65 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju J10-19530.02 KB
31.05.2019 SANACIJA DISPOZICIJE VODA IZA SEPARATORA U KM 129+100 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ŽUTA LOKVA - OTOČAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J9/19
Završetak savjetovanja: 06.06.2019.
Knjiga 1 - Opći dio - Nacrt - J9-19.pdf737.98 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora J9-19.pdf475.09 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički opis i nacrti.pdf5.05 MBKnjiga 3 - 3.2. Opći uvjeti i Troškovnik.xlsx96.7 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju J9-19530.76 KB
30.05.2019 IZVOĐENJE RADOVA NA POSTAVI PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA SPRJEČAVANJE ULAZAKA VOZILA U SUPROTAN SMJER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M42/19
Završetak savjetovanja: 06.06.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju447.09 KB
29.05.2019 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H187/19
Završetak savjetovanja: 04.06.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju547.18 KB
29.05.2019 SANACIJA ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE U KM 152+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J11/19
Završetak savjetovanja: 04.06.2019.
Knjiga 1 - Opći dio - Nacrt - J11-19.pdf737.37 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora J11-19.pdf473.73 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički opis_0.pdf727.73 KBKnjiga 3 - 3.2. Nacrti.pdf2.69 MBKnjiga 3 - 3.3. Opći uvjeti i Troškovnik.xlsx35.29 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju J11-19525.09 KB
24.05.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA V: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU GRABOVAC (LIJEVO) U KM 132+250 NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Završetak savjetovanja: 30.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju308.38 KB
22.05.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA METEOROLOŠKIH STANICA: GRUPA I - METEOROLOŠKE STANICE VAISALA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 34/19
Završetak savjetovanja: 21.05.2019.
Izvješće o prethodnom savjetovanju.pdf345.27 KB
22.05.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA METEOROLOŠKIH STANICA: GRUPA III - METEOROLOŠKE STANICE BOSCHUNG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 34/19
Završetak savjetovanja: 25.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_5.pdf341.72 KB
22.05.2019 IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE POVEZIVANJA JUŽNE DALMACIJE NA SUSTAV MREŽE AUTOCESTA U RH NA POTEZU OD ČVORA METKOVIĆ DO BUDUĆEG MOSTA PELJEŠAC I OD ČVORA DOLI DO GRADA DUBROVNIKA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J92/19
Završetak savjetovanja: 28.05.2019.
Knjiga 1 - Opći dio523.01 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora342.81 KBKnjiga 3 - Projektni zadatak1.69 MBKnjiga 3 - 3.1. Situacija Metković - Pelješac10.63 MBKnjiga 3 - 3.2. Situacija Doli - Dubrovnik7.79 MBKnjiga 4 - Troškovnik21.08 KB
21.05.2019 NATRIJEV KLORID NaCl
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H202/19
Završetak savjetovanja: 27.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju523.23 KB
15.05.2019 ZAŠTITA PORTALNIH GRAĐEVINA TUNELA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M13/19
Završetak savjetovanja: 21.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju302.87 KB
09.05.2019 SANACIJA SEPARATORA NA DIONICI AUTOCESTE OD KM 313+800 DO KM 351+250, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J100/19
Završetak savjetovanja: 15.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju526.95 KB
09.05.2019 USLUGA OBAVEZNOG GODIŠNJEG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, SA UKLJUČENOM NAKNADOM ZA UPORABU JAVNIH CESTA I POSEBNOM NAKNADOM ZA OKOLIŠ, Grupe I - XVI.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 91/19
Završetak savjetovanja: 15.05.2019.
Knjiga 1 - Nacrt dokumentacije o nabavi399.97 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora219.54 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa I.19.31 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa II.18.65 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa III.18.59 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa IV.18.72 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa V.18.77 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa VI.18.69 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa VII.18.72 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa VIII.18.75 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa IX.18.68 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa X.18.77 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XI.18.84 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XII.18.76 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XIII.18.76 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XIV.18.75 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XV.18.72 KBKnjiga 3 - Troškovnik Grupa XVI.18.75 KBKnjiga 3 - 3.1. Prilog troškovniku184.02 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju219.81 KB
08.05.2019 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA, GRUPA II: SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA I OŠTEĆENJA NADVOŽNJAKA U ČVORU GORIČAN U KM 2+825, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J28/19
Završetak savjetovanja: 13.05.2019.
Nacrt dokumentacije o nabavi722.34 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora474.55 KBKnjiga 3 - 3.1. Izvadak iz projekta3.09 MBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik33.79 KB
08.05.2019 SANACIJA GRAĐEVINE VODOZAŠTITE I PRIPADAJUĆE DISPOZICIJE VODA - SEPARATOR BR. 6 KOD VIJADUKTA PAKLINA U KM 465+550 LIJEVO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA RAVČA - VRGORAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J54/19
Završetak savjetovanja: 13.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju308.87 KB
07.05.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA, GRUPA II - SUSTAV NA AUTOCESTI A4
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 180/19
Završetak savjetovanja: 13.05.2019.
Knjiga 1 - Nacrt dokumentacije o nabavi394.32 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora223.66 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti232.82 KBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik46.5 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju227.3 KB
02.05.2019 POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AUTOCESTI, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H25/19
Završetak savjetovanja: 08.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju552.47 KB
02.05.2019 Uklanjanje horizontalne prometne signalizacije kod privremenih regulacija prometa
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 3/19
Završetak savjetovanja: 08.05.2019.
Nacrt dokumentacije717.16 KBPrijedlog ugovora465.95 KBTehnički opis550.19 KBTroškovnik30 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 527.05 KB
30.04.2019 POPRAVAK UDARNIH JAMA I MANJIH OŠTEĆENJA KOLNIKA STROJNO - INFRA TEHNOLOGIJOM, GRUPA I i II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H165/19
Završetak savjetovanja: 07.05.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju540.55 KB
25.04.2019 Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava TELEGRA.
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 175/19
Završetak savjetovanja: 03.05.2019.
Nacrt dokumentacije696.06 KBPrijedlog ugovora495.79 KBTehnički uvjeti640.78 KBTroškovnik84.5 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 539.6 KB
25.04.2019 USPOSTAVA SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I VOĐENJE PROMETA NA AUTOCESTAMA I UVOĐENJE ITS DIREKTIVE I DATEX II STANDARDA U OBJEKTE ZA IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM NA DRŽAVNIM AUTOCESTAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J 83/19
Završetak savjetovanja: 03.05.2019.
Knjiga 1 - Nacrt dokumentacije o nabavi416.75 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti48.45 KBKnjiga 3 - 3.1.1. Popis dokumentacije21.99 KBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik HAC39.17 KBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik ARZ44.16 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju440.57 KB
11.04.2019 SANACIJA USJEKA NA DIONICI DUGOPOLJE – BISKO, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, USJEK OD KM 382+759 DO KM 383+065, USJEK OD KM 382+384 DO KM 382+667, PREDUSJEK TUNELA BISKO OD KM 387+590 DO KM 387+807
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J97/19
Završetak savjetovanja: 17.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju530 KB
10.04.2019 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, BELOBRAJDIĆ, MODRUŠ I I MODRUŠ II OD KM 97+500 DO KM 99+800 OBOSTRANO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J102/19
Završetak savjetovanja: 15.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju529.34 KB
09.04.2019 RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA: GRUPA I,II,III,IV i V
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: B 1/19
Završetak savjetovanja: 15.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_0.pdf532.6 KB
05.04.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA VIŠENAMJENSKIH VOZILA UNIMOG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 127/19
Završetak savjetovanja: 11.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.pdf386.88 KB