Savjetovanje

28.01.2019 ISPORUKA MAGNETSKIH KARTICA, GRUPA I,II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 1/19
Završetak savjetovanja: 02.02.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju PDF.pdf340.97 KB
19.12.2018 SANACIJA MOSTA OKOLI U KM 82+750 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KRIŽ - POPOVAČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J141/18
Završetak savjetovanja: 26.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju303.33 KB
18.12.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A5, DIONICA GRANICE MAĐARSKE - BELI MANASTIR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J228/18
Završetak savjetovanja: 26.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju302.4 KB
18.12.2018 POSTAVA PROMJENJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA ISPRED PORTALA TUNELA VRTLINOVEC I HRASTOVEC NA AUTOCESTI A4 GORIČAN - ZAGREB
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M35/18
Završetak savjetovanja: 26.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju302.67 KB
17.12.2018 NABAVA MREŽNE OPREME ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 23.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju544.19 KB
17.12.2018 NABAVA VIDEO ZIDOVA ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 23.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju836.79 KB
17.12.2018 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 23.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju529.59 KB
14.12.2018 SANACIJA POKOSA OD KM 81+650 DO KM 81+900 (DESNO), AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONCA POPOVEC – SVETA HELENA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J142/18
Završetak savjetovanja: 20.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju302.86 KB
14.12.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 234+600 DO KM 240+410 (LIJEVO), OD KM 242+550 DO KM 244+000 (LIJEVO), OD KM 251+600 DO KM 257+000 (LIJEVO), OD KM 273+100 DO KM 276+000 (LIJEVO), OD KM 247+160 DO KM 251+000 (DESNO), OD KM 251+300 DO KM 254+500 (D
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J132/18
Završetak savjetovanja: 20.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju446.22 KB
14.12.2018 Postava prometne signalizacije za vođenje prometa obilaznim pravcima za dionice autocesta A1 Zagreb - Split – Dubrovnik, A3 Bregana - Zagreb - Lipovac i A4 Zagreb - Goričan
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M17/18
Završetak savjetovanja: 19.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju308.27 KB
14.12.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA PRIORITET B (L=50,35 KM) I ČVOROVI VARAŽDIN, LUDBREG I ČAKOVEC, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA GRANICA GORIČAN - ČVOR VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J144/18
Završetak savjetovanja: 20.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju315.79 KB
14.12.2018 ISPORUKA PROMETNIH ZNAKOVA, OPREME I SIGNALIZACIJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 62/18
Završetak savjetovanja: 19.12.2018.
Knjiga 1 - Opći dio - Nacrt dokumentacije399.97 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora216.22 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti481.77 KBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik991 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju224.55 KB
13.12.2018 IZGRADNJA AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, PODDIONICA BELI MANASTIR - MOST DRAVA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 19.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju529.67 KB
13.12.2018 RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SPOJA NA GRANIČNI PRIJELAZ GORIČAN, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J181/18
Završetak savjetovanja: 19.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju302.57 KB
13.12.2018 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, MODRUŠ I, II, III OD KM 98+800 DO KM 99+800 (OBOSTRANO), AC A1 ZAGRB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J101/18
Završetak savjetovanja: 18.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima303.21 KB
13.12.2018 GLAVNI PREGLED KOLNIKA NA AUTOCESTI, GRUPA I GLAVNI PREGLED KOLNIKA, AUTOCESTA A1 (ZAGREB - SPLIT – DUBROVNIK) ZA RAZDOBLJE 2019/2020 I GRUPA II GLAVNI PREGLED KOLNIKA NA DIONICAMA AUTOCESTE U NADLEŽNOSTI ARZ d.d. ZA RAZDOBLJE 2019/2010
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J163/18
Završetak savjetovanja: 18.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima303.21 KB
11.12.2018 NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA HIDRANTSKIH MREŽA TUNELA MALA KAPELA, BRINJE, PLASINA, GRIČ, SVETI ROK, LEDENIK, BRISTOVAC, DUBRAVA, KONJSKO I STRAŽINA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J15/18
Završetak savjetovanja: 17.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima302.48 KB
11.12.2018 SANACIJA OKANA ODVODNJE, GRUPA I: SANACIJA IZDIGNUTIH OKANA ŠAHTOVA UZ KOLNIK AUTOCESTE A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA ČVOR BRINJE – ČVOR ŽUTA LOKVA OD KM 119+700 DO KM 120+300
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J107/18
Završetak savjetovanja: 17.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima303.04 KB
07.12.2018 USLUGE DOBROVOLJNOG (DODATNOG I DOPUNSKOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 6/18
Završetak savjetovanja: 13.12.2018.
Nacrt dokumentacije o nabavi505.59 KBKnjiga 2.- 2.1. Tehnički uvjeti389.36 KBTroškovnik115.79 KBIzvješće o prethodnom savjetovanju382.51 KB
07.12.2018 SANACIJA KROVIŠTA: GRUPA III - SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA COKP ĐAKOVO NA AUTOCESTI A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J18/18
Završetak savjetovanja: 13.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju529.92 KB
03.12.2018 GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI USJEKA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J105/18
Završetak savjetovanja: 10.12.2018.
Izvješće o provedenom savjetovanju529.76 KB
30.11.2018 SANACIJA DEPONIJE U KM 241+400 (LIJEVO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA TUNEL SVETI ROK - MASLENICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J244/18
Završetak savjetovanja: 05.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju303.89 KB
27.11.2018 SANACIJA REVIZIJSKIH OKANA U TUNELIMA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK TE NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 03.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju530.04 KB
23.11.2018 NABAVA I UGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA NAPLATNIM POSTAJAMA MRACLIN, BUŠEVEC I LEKENIK, AUTOCESTA A11 ZAGREB – SISAK TE NA NAPLATNOJ POSTAJI SVILAJ, AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – GRANICA BiH (I FAZA)
Ograničeni postupak
Evidencijski broj: I69/18
Završetak savjetovanja: 29.11.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju304.36 KB
23.11.2018 SANACIJA NADVOŽNJAKA U KM 110+944, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC, DIONICA KUTINA - NOVSKA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 29.11.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju530.2 KB
22.11.2018 SANACIJA ZAŠTITNE ŽIČANE OGRADE AUTOCESTE A4 (ZAGREB – GORIČAN), DIONICA BREZNIČKI HUM – KRALJEVEČKI NOVAKI
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 28.11.2018.
26.10.2018 ISPORUKA OPREME ZA SUSTAV VIDEONADZORA U SUSTAVU TEHNIČKE ZAŠTITE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D65/18
Završetak savjetovanja: 02.11.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju302.6 KB
19.10.2018 SANACIJA ZAPADNOG NADVOŽNJAKA – KRAK 4 U ČVORU JANKOMIR, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC I ZAPADNOG MOSTA U ČVORU JANKOMIR, AUTOCESTA A2 ZAGREB - MACELJ
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 25.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 432.91 KB
19.10.2018 SANACIJA KORITA I DONJEG USTROJA MOSTA - GRUPA IV: PREKO LATERALNOG KANALA U KM 229+798, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 25.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 303.58 KB
18.10.2018 SANACIJA ZAPADNOG NADVOŽNJAKA U ČVORU IVANJA REKA U KM 96+360, AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA IVANJA REKA – KRALJEVAČKI NOVAKI
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 24.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 303.86 KB
17.10.2018 DIESEL GORIVO I LOŽ ULJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 209/8
Završetak savjetovanja: 22.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.pdf341.25 KB
15.10.2018 PRUŽANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D 52/18
Završetak savjetovanja: 20.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.pdf363.89 KB
12.10.2018 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA VATROGASNIH NADOGRADNJI ZIEGLER
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 150/18
Završetak savjetovanja: 18.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.pdf377.32 KB
12.10.2018 IIS HAC - održavanje i proširenje funkcionalnosti
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D49/18
Završetak savjetovanja: 18.10.2018.
Izvješće o prethodnom savjetovanju303.87 KB
12.10.2018 IIS HAC - održavanje i proširenje funkcionalnosti
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: D49/18
Završetak savjetovanja: 18.10.2018.
10.10.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 118+400 DO KM 121+000 (DESNO), DIONICA ČVOR KUTINA – ČVOR NOVSKA, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 16.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 302.92 KB
01.10.2018 Usluga zaštite, prijenosa, prijevoza i osiguranja utrška cestarine s blindiranim vozilom s naoružanom pratnjom, dionice HAC-a d.o.o. i ARZ-a d.d.
Ograničeni postupak
Završetak savjetovanja: 09.10.2018.
Nacrt dokumentacije o nabavi575.18 KBTehnički opis grupa I.291.64 KBTehnički opis grupa II.291.13 KBTroškovnik grupa I.191.18 KBTroškovnik grupa II.184.87 KBIzvješće o prethodnom savjetovanju303.47 KB
28.09.2018 SANACIJA OŠTEĆENJA NA PODVOŽNJAKU BABIĆI U KM 414+110 I NA PODVOŽNJAKU KRČINE U KM 414+320, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA BLATO N/C - ŠESTANOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J9/18
Završetak savjetovanja: 04.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju303.7 KB
26.09.2018 SANACIJA USJEKA OD KM 227+720 DO KM 228+490 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA SVETI ROK – MASLENICA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 02.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 302.62 KB
26.09.2018 SANACIJA OŠTEĆENJA NA MOSTU PLITVICA U KM 29+366 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A4 ZAGREB – GORIČAN, DIONICA LUDBERG - VARAŽDIN
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 02.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 318.86 KB
25.09.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SUSTAVA DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 01.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju316.11 KB
25.09.2018 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, MODRUŠ I, II, III OD KM 98+800 DO KM 99+800 OBOSTRANO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J101/18
Završetak savjetovanja: 01.10.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju303.76 KB
25.09.2018 KAMION KIPER (KOMADA 2)
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 208/18
Završetak savjetovanja: 02.10.2018.
Knjiga 1 - Opći dio.pdf440.81 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf226.4 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti.pdf207 KBKnjiga 3 - 3.2. Obrazac tehničkih uvjeta.xlsx13.8 KBKnjiga 3 - 3.3. Troskovnik.xlsx11.56 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.pdf383.33 KB
03.09.2018 REZERVNI DIJELOVI ZA ZAŠTITNU ODBOJNU OGRADU TIP DALEKOVOD
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 63/18
Završetak savjetovanja: 10.09.2018.
Knjiga 1 - Opći dio (Nacrt dokumentacije)398.22 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovor218.12 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti393.68 KBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik23.61 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju216.15 KB
29.08.2018 IZVOĐENJE HPS-A OD TRAJNIH MATERIJALA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 04.09.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 764.5 KB
28.08.2018 UKLANJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE KOD PRIVREMENIH REGULACIJA PROMETA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 03.09.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 647.46 KB
22.08.2018 SANACIJA UPOJNOG BUNARA U KM 42+450 I U KM 69+720 NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ŠESTANOVAC - RAVČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J172/18
Završetak savjetovanja: 28.08.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju308.85 KB
13.08.2018 SANACIJA LAGUNA, GRUPA I: MASTOLOV M 902 U KM 356+600 (DESNO) AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA PRGOMET - DUGOPOLJE
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 20.08.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju642.17 KB
09.08.2018 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka teretnih vozila marke IVECO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 215/18
Završetak savjetovanja: 16.08.2018.
Objava u EOJN
Izvješće o prethodnom savjetovanju.pdf305.87 KB
09.08.2018 SANACIJA KROVIŠTA, GRUPA I: SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE U COKP OKUČANI NA AC A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, GRUPA III: SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE U COKP ĐAKOVO NA AC A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 16.08.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju642.18 KB