Savjetovanje

11.04.2019 SANACIJA USJEKA NA DIONICI DUGOPOLJE – BISKO, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, USJEK OD KM 382+759 DO KM 383+065, USJEK OD KM 382+384 DO KM 382+667, PREDUSJEK TUNELA BISKO OD KM 387+590 DO KM 387+807
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J97/19
Završetak savjetovanja: 17.04.2019.
Nacrt dokumentacije o nabavi713.29 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora473.62 KBKnjiga 3 - 3.1. Izvadak iz projekta i nacrti19.11 MBKnjiga 3 - 3.2. Opći uvjeti i troškovnik154 KB
10.04.2019 SANACIJA POKOSA I ČUNJA UPORNJAKA U ZONI GRAĐEVINA TIPA MOST, BELOBRAJDIĆ, MODRUŠ I I MODRUŠ II OD KM 97+500 DO KM 99+800 OBOSTRANO, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - BRINJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J102/19
Završetak savjetovanja: 15.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju529.34 KB
09.04.2019 RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA: GRUPA I,II,III,IV i V
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: B 1/19
Završetak savjetovanja: 15.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_0.pdf532.6 KB
05.04.2019 ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA VIŠENAMJENSKIH VOZILA UNIMOG
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H-OS 127/19
Završetak savjetovanja: 11.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.pdf386.88 KB
29.03.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKOG KOLNIKA NA PROMETNIM POVRŠINAMA NP GOSPIĆ, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 04.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju523.8 KB
29.03.2019 SANACIJA PREDUSJEKA TUNELA BRINJE U KM 122+450 (DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA TUNELA MALA KAPELA - ŽUTA LOKVA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J15/19
Završetak savjetovanja: 04.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju529.46 KB
27.03.2019 SANACIJA POVRŠINSKE ODVODNJE KOLNIKA, GRUPA I: AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK U KM 368+900 (DESNO), U KM 375+000 (DESNO) I U KM 382+780 (LIJEVO).
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J10/19
Završetak savjetovanja: 02.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju530.71 KB
26.03.2019 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NAD IZGRADNJOM AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, PODDIONICE BELI MANASTIR - MOST HALASICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J73/19
Završetak savjetovanja: 02.04.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju308.38 KB
22.03.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA BETONSKIH VIJENACA NA NADVOŽNJAKU U ČVORU ŽUTA LOKVA U KM 125+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J90/19
Završetak savjetovanja: 28.03.2019.
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU.pdf447.51 KB
13.03.2019 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 234+600 DO KM 240+410 (LIJEVO), OD KM 242+550 DO KM 244+000 (LIJEVO), OD KM 251+600 DO KM 257+000 (LIJEVO), OD KM 273+100 DO KM 276+000 (LIJEVO), OD KM 247+160 DO
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J35/19
Završetak savjetovanja: 19.03.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju314.62 KB
08.03.2019 Usluga održavanja i popravaka tunelskih ventilatora
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 47/19
Završetak savjetovanja: 13.03.2019.
Knjiga 1 - NACRT DOKUMENTACIJE H 47-19.pdf773.37 KBKnjiga 3-3.1. Tehnički uvjeti s popisom ventilatora H 47-19.pdf660.02 KBKnjiga 3-3.2. Troškovnik H 47-19.pdf562.41 KBIzvješće o prethodnom provedenom savjetovanju525.33 KB
06.03.2019 SANACIJA OŠTEĆENJA NA VIJADUKTIMA VRŠCI U KM 148+500 I PEĆINE U KM 154+200, AC A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J29/19
Završetak savjetovanja: 12.03.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju530.1 KB
04.03.2019 SANACIJA KROVIŠTA GRUPA III: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA COKP ČEPIN I NP OSIJEK, AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – SVILAJ GRUPA IV: SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTIMA CKP MALA KAPELA, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT - DUBROVNIK
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Završetak savjetovanja: 11.03.2019.
Izvješće o preovedenom prethodnom savjetovanju447.01 KB
26.02.2019 SANACIJA KROVIŠTA GRUPA I: SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE NA COKP OKUČANI NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J34/19
Završetak savjetovanja: 06.03.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju446.91 KB
25.02.2019 Usluge dobrovoljnog (dodatnog i dopunskog) zdravstvenog osiguranja
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: F 6/19
Završetak savjetovanja: 03.03.2019.
Knjiga 1 - Nacrt dokumentacije783.15 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora616.96 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti - Specifikacija678.67 KBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik178.22 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju526.78 KB
25.02.2019 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA METEOROLOŠKIH STANICA, GRUPA I - METEOROLOŠKE STANICE VAISALA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 34/19
Završetak savjetovanja: 02.03.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.pdf339.66 KB
25.02.2019 SANACIJA DEPONIJE U KM 241+400 (LIJEVO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - ZAGREB - DUBROVNIK, DIONICA TUNEL SVETI ROK - MASLENICA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J84/19
Završetak savjetovanja: 05.03.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju302.89 KB
22.02.2019 USLUGA ČIŠĆENJA TJO S PRIPADAJUĆIM NAPLATNIM POSTAJAMA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H17/19
Završetak savjetovanja: 28.02.2019.
Objava u EOJN
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju461.63 KB
21.02.2019 SANACIJA ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE U KM 152+200, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J11/19
Završetak savjetovanja: 27.02.2019.
Knjiga 1 - Opći dio487.64 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora238.83 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički opis727.73 KBKnjiga 3 - 3.2. Nacrti2.75 MBKnjiga 3 - 3.3. Troškovnik35.12 KB
21.02.2019 BOJA ZA ASFALT, STAKLENA RETROREFLEKTIVNA ZRNCA I RAZRJEĐIVAČ ZA ASFALTNE BOJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 2/19
Završetak savjetovanja: 26.02.2019.
21.02.2019 BOJA ZA ASFALT, STAKLENA RETROREFLEKTIVNA ZRNCA I RAZRJEĐIVAČ ZA ASFALTNE BOJE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: H 2/19
Završetak savjetovanja: 26.02.2019.
Knjiga 1 - Opći dio - Nacrt397.34 KBKnjiga 2 - Prijedlog ugovora217.75 KBKnjiga 3 - 3.1. Tehnički uvjeti301.96 KBKnjiga 3 - 3.2. Troškovnik33.5 KBIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju219.1 KB
11.02.2019 PROJEKT MONITORINGA UTJECAJA AUTOCESTE A5 BELI MANASTIR - OSIJEK NA POVRŠINSKE I PODZEMNE VODE CRPILIŠTA LIVADE
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J76/19
Završetak savjetovanja: 18.02.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju312.21 KB
28.01.2019 ISPORUKA MAGNETSKIH KARTICA, GRUPA I,II
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: I 1/19
Završetak savjetovanja: 02.02.2019.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju PDF.pdf340.97 KB
19.12.2018 SANACIJA MOSTA OKOLI U KM 82+750 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KRIŽ - POPOVAČA
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J141/18
Završetak savjetovanja: 26.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju303.33 KB
18.12.2018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A5, DIONICA GRANICE MAĐARSKE - BELI MANASTIR
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J228/18
Završetak savjetovanja: 26.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju302.4 KB
18.12.2018 POSTAVA PROMJENJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA ISPRED PORTALA TUNELA VRTLINOVEC I HRASTOVEC NA AUTOCESTI A4 GORIČAN - ZAGREB
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: M35/18
Završetak savjetovanja: 26.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju302.67 KB
17.12.2018 NABAVA MREŽNE OPREME ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 23.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju544.19 KB
17.12.2018 NABAVA VIDEO ZIDOVA ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 23.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju836.79 KB
17.12.2018 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POTREBE REALIZACIJE PROJEKTA CROCODILE 2 CROATIA
Otvoreni postupak
Završetak savjetovanja: 23.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju529.59 KB
14.12.2018 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 234+600 DO KM 240+410 (LIJEVO), OD KM 242+550 DO KM 244+000 (LIJEVO), OD KM 251+600 DO KM 257+000 (LIJEVO), OD KM 273+100 DO KM 276+000 (LIJEVO), OD KM 247+160 DO KM 251+000 (DESNO), OD KM 251+300 DO KM 254+500 (D
Otvoreni postupak
Evidencijski broj: J132/18
Završetak savjetovanja: 20.12.2018.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju446.22 KB