Sigurnosna udaljenost

  • Vožnja na prekratkoj sigurnosnoj udaljenosti statistički je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća. Većina tog uzroka također je povezana s prebrzom vožnjom.
  • Prema prometnim pravilima iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je dužan vozilo držati na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da, s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti prometa, ne izazove opasnost i ne ometa druge vozače. 
  • Velika većina vozača vozi preblizu zbog nedostatka znanja o duljini zaustavnog puta svog vozila u odnosu na promjene brzine i stanja kolnika.

Kolika je sigurnosna udaljenost?

  • Za sigurnosnu udaljenost vrijedi pravilo: vozač koji vozi za drugim vozilom po istom prometnom traku, mora voziti za njim na udaljenosti, koja nije manja od udaljenosti, koju pri toj brzini vožnje vozilo pređe u dvije sekunde, osim ako nije drugačije određeno prometnim znakom.
  • Na mokrom kolniku razmak treba povećati na 4 sekunde, a u zimskim uvjetima na minimalno 6-8 sekundi.
  • U idealnim vremenskim uvjetima sigurnosna udaljenost od 2 sekunde pri pojedinoj brzini iznosi:

 

brzina (km/h) sigurnosna udaljenost (m`)
130 72
120 67
110 61
100 55
90 50
80 44