Dokumenti

Zakonske osnove poslovanja Društva uređene su sljedećim zakonom i planskim dokumentima:

Zakoni

 

Strategije, programi, planovi

 

Odluke

Pravilnici

 • Pravilnik o cestarini NN 130/13, NN 122/14
 • Pravilnik o održavanju cesta NN 90/14
 • Pravilnik o ophodnji javnih cesta NN 75/14
 • Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta NN 119/07
 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti NN 78/14
 • Pravilnik o označavanju autocesta, njihove stacionaže, brojeva izlaza i prometnih čvorišta, te naziva izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta NN 73/03
 • Pravilnik o izvanrednom prijevozu NN 119/07,  NN 52/08
 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 33/05,  NN 64/05,  NN 155/05,  NN 14/11NN 25/15
 • Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 64/16
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu  NN 95/14
 • Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele NN 96/13
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine  NN 72/16
 • Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta NN 40/00

 

Certifikati