Vikend regulacije prometa u zoni radova na Kraljevačkim Novacima na A4

Objavljeno

Kako bi se početkom vikenda povećala protočnost u smjeru Varaždina, danas do 13:00 sati izmijenit će se regulacija prometa te će se prometovati u dva prometna traka u smjeru Varaždina i jednim prometnim trakom u smjeru Zagreba.
U nedjelju, tijekom dana regulacija će biti promijenjena zbog većeg priljeva vozila u smjeru Zagreba te će se prometovati u dva prometna traka u smjeru Zagreba te jednim prometnim trakom u smjeru Varaždina.

Rregulacija prometa  u široj zoni čvora Kraljevački Novaki (oba smjera) postavljena je zbog radova sanacije zapadnog nadvožnjaka preko željezničke pruge.

Više o sanaciji