Strateška karta buke i akcijski plan upravljanja bukom autocesta pod nadležnošću Hrvatskih autocesta d.o.o.

Objavljeno

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 41/16, 30/09, 55/13 i 153/13), strateška karta buke i scenariji akcijskog plana upravljanja bukom autocesta za 3.krug izvještavanja pod nadležnošću Hrvatskih autocesta d.o.o. stavlja se na javni uvid i javnu raspravu. Javni uvid i javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, od 03. prosinca 2018.g. do 02. siječnja 2019. g. Javnu raspravu koordinira i provode Hrvatske autoceste d.o.o.

Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave javnosti će, radnim danom od 08:30 do 15:00 sati, biti omogućen javni uvid u stratešku kartu buke i akcijski plan upravljanja bukom autocesta pod nadležnošću Hrvatskih autocesta d.o.o. na slijedećim lokacijama:

  1. Hrvatske autoceste, soba 205, Širolina 4, Zagreb.
  2. Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split.
  3. Varaždinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, soba 202, Franjevački trg 7, Varaždin.
  4. Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, soba 28, Slavonski Brod.

Cjeloviti rezultati strateške karte buke i scenarije upravljanja bukom autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o. mogu se pogledati na mrežnom pregledniku rezultata strateške karte buke i akcijskoga plana upravljanja bukom (http://bitly.com/hac_skb). Javno izlaganje o strateškoj karti buke i scenarijima upravljanja bukom autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o. održati će se prema slijedećem rasporedu:

  • Hrvatske autoceste, Širolina 4, Zagreb, četvrtak 6. prosinca 2018.g s početkom u 10:00 sati.
  • Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Obala kneza Branimira 17, Split, ponedjeljak 17. prosinac 2018. g. s početkom u 12:00 sati 
  • Varaždinska županija, Franjevački trg 7, Varaždin, srijeda 12. prosinca 2018.g. s početkom u 10:00 sati 
  • Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, utorak 11. prosinca 2018.g. s početkom u 12:00 sati

Na javnom izlaganju bit će predstavnici Hrvatskih autocesta d.o.o,. kao i predstavnici ovlaštenika (DARH 2 d.o.o.) koji je izradio stratešku kartu buke i akcijski plan upravljanja bukom autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o., koji će prisutnima odgovarati na postavljena pitanja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na stratešku kartu buke i scenarije upravljanja bukom autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o. mogu se do  02. siječnja 2019.g. upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu dokumentaciju, odnosno dostaviti u pisanom obliku na adresu: Hrvatske autoceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb, Hrvatska; ili na adresu E-pošte: info@hac.hr , s napomenom „Strateška karta buke i akcijski plan“. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća.