Radovi održavanja na A1 između čvora Sveti Rok i Maslenica

Objavljeno

Obavještavamo korisnike da je na autocesti A1 Zagreb - Split postavljena privremena regulacija prometa u duljini od 17 km između čvora Sveti Rok i Maslenica. Promet se odvija dvosmjerno, kolnikom u smjeru Zagreba, uz ograničenje brzine 60 km/h.

Privremena regulacija prometa obuhvaća veći broj radova (redovnog i izvanrednog održavanja), a tu se posebno ističu radovi sanacije prijelaznih naprava na objektima autoceste te radovi redovnog održavanja i servisa tunelske opreme, a sve u cilju pravovremene pripreme za predstojeću turističku sezonu i očuvanja visokog stupnja sigurnosti prometa na autocestama i samih korisnika. Na taj način su optimizirani poslovi višekratnih postavljanja i uklanjanja istih, a samim time i višekratnih opstrukcija prometa.