Potpisan ugovor za radove na rekonstrukciji spoja na granični prijelaz Goričan

Objavljeno

Potpisan je Ugovor za rekonstrukciju spoja na granični prijelaz Goričan. U Međimurskoj županiji Hrvatske autoceste d.o.o. potpisale su ugovor sa Zajednicom ponuditelja koju čine COLAS Hrvatska d.d. iz Varaždina i TEGRA d.o.o. iz Čakovca, ukupne vrijednosti 23.298.206,31 kuna bez PDV-a.

više.....