Pokazna tunelska vježba gašenja požara i spašavanja unesrećenih osoba u tunelu Šubir

Objavljeno

U tunelu Šubir na autocesti A1 Zagreb - Split u noći sa 16/17.05.2018. godine od 22,00 do 06,00 sata izvodit će se pokazna tunelska vježba gašenja požara i spašavanja unesrećenih osoba. Zbog mjera sigurnosti i zaštite sudionika u prometu koji ne sudjeluju u provedbi vježbe, od čvora Vrgorac do čvora Ploče promet će se preusmjeriti na alternativne pravce:

  • smjer Zagreb - Dubrovnik: Čvor Vrgorac (A1) - ŽC6208 - DC 62 (Mali Prolog) - ŽC 6276 (Kobiljača) - Ploče (DC8)
  • smjer Dubrovnik - Zagreb: Ploče (DC8) -  Kobiljača (ŽC6276) - Mali Prolog (DC 62) - ŽC6208 - Čvor Vrgorac (A1)
  • smjer A10 (Granica Republika BiH) - Ploče: GPNova Sela (A10) - A1 Čvor Ploče - ČCP Karamatići -Čvor Čeveljuša(DC425) - Ploče (DC8)
  • smjer A10 (Granica Republika BiH) - Zagreb: GP Nova Sela (A10) - Čvor Kula Norinska (A10) - DC62 - ŽC6208 - Čvor Vrgorac (A1) 
  • smjer Ploče - A10 (Granica Republika BiH): Ploče (DC8) - Kobiljača (ŽC6276) - Mali Prolog (DC 62) - Čvor Kula Nordinska (A10)

Pokazne vježbe  održavaju se svake godine zbog provjere sigurnosnih sustava u tunelu te provjere osposobljenosti, spremnosti i usklađenosti osoblja tunela i svih službi za postupanje u kriznim situacijama odnosno u sanaciji pojedine incidentne situacije, ovisno o njenim posljedicama.

Također se provjerava ispravnost sustava za otkrivanje i dojavu incidentnih situacija u tunelu (vatrodojava, video detekcija), koje mogu nastati s ili bez pojave požara, posljedično tome provjeriti ispravnost prorade algoritama prometnog sustava, te provjeriti ispravnost sustava, opreme i uređaja za gašenje požara (vatrogasni aparati), kao i ostalih sustava sigurnosti ugrađenih u tunel (rasvjeta, ventilacija).

Vježba se provodi temeljem obveza iz Direktive 2004/54/EU Europskog parlamenta i vijeća o minimalnim zahtjevima za sigurnost tunela u transeuropskim mrežama cesta od 29.04.2004. godine.
U pripremi vježbe svi sudionici će biti upoznati sa tunelskim sustavima za detekciju, dojavu i gašenje požara, te načinom njihovog postupanja u mogućim stvarnim situacijama.