Javno nadmetanje - odmorište Popovača - Gračenica na A3

Objavljeno

JAVNO NADMETANJE

za povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta za gradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na lokacijama odmorišta Popovača-Gračenica - sjever/jug, autoceste A3 Bregana - Zagreb - Lipovac.

Javno otvaranje ponuda održat će se 05. lipnja 2019. godine u 12,00 sati u prostorijama HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o. Zagreb, Širolina 4, što je ujedno i krajnji rok za dostavu ponuda. ... više