Struktura vlasništva i upravljanja

Vlasnik

Republika Hrvatska 100%

Skupština 

Vlada Republike Hrvatske, koju zastupa ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković

Nadzorni odbor

Branimir Jerneić, predsjednik Nadzornog odbora

Nino Vela, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Darko Kasap, član Nadzornog odbora

Ladislav Turčinović, član Nadzornog odbora

Anđelko Kasunić, član Nadzornog odbora

Kontakt: nadzorni.odbor@hac.hr

Revizorski odbor

Nataša Munitić, predsjednica Revizorskog odbora

Ladislav Turčinović, zamjenik predsjednice Revizorskog odbora

Darko Kasap, član Revizorskog odbora

Rudi Grubišić, član Revizorskog odbora

Kontakt: revizorski.odbor@hac.hr

Uprava

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ., predsjednik Uprave

Stjepan Baranašić, dipl.ing.građ., član Uprave

Ured Uprave

Snježana Ceković, dipl.oec., predstojnica Ureda Uprave

Direktori sektora

Darko Bubalo, mag.iur., direktor Sektora za pravne i zajedničke poslove

Miodrag Furdin, dipl.ing.građ., direktor Sektora za investicije i EU fondove

mr. Tomislav Ružić, dipl.oec., direktor Sektora za ekonomske i financijske poslove

Ivica Križanić, dipl.ing.stroj, direktor Sektora za održavanje

Ivan Ribičić, dipl.oec.,  direktor Sektora za naplatu cestarine