O nama

Hrvatske autoceste d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb
telefon: +385 1 4694 444
mail: info@hac.hr
www: www.hac.hr


Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688
Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn  
OIB: 57500462912  
MB: 1554964  
IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.


Uprava: dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ., predsjednik Uprave

              Stjepan Baranašić, dipl.ing.građ., član Uprave

Hrvatske autoceste d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, registrirano je i započelo s radom 11. travnja 2001. godine kao jedan od dva pravna slijednika Hrvatske uprave za ceste. Društvo je u 100%-om vlasništvu Republike Hrvatske.

Hrvatske autoceste d.o.o. osnovane su sa svrhom upravljanja, građenja i održavanja autocesta, osim onih kojima upravlja koncesionar, sukladno Zakonu o cestama.

Planiranje izgradnje i održavanja autocesta, prema Zakonu o cestama, provodi se kroz sljedeće programsko planske dokumente:

  • dugoročno, kroz Strategiju razvitka javnih cesta koju donosi Hrvatski sabor
  • srednjoročno, kroz četverogodišnje programe građenja i održavanja javnih cesta koje donosi Vlada RH na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
  • godišnje, kroz planove građenja i održavanja koje uz suglasnost Vlade RH donose Hrvatske autoceste d.o.o.

Hrvatske autoceste d.o.o. trajno su orijentirane na poboljšanje svih svojih procesa, što dokazujemo posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom, okolišem te zdravljem i sigurnošću.

dnv

 

 

HAC

HAC

HAC

HAC