Poslovne informacije

PREDMET POSLOVANJA

 • projektiranje te ishođenje lokacijske, građevinske i uporabne dozvole za autoceste
 • otkup zemljišta i objekata, ustupanje radova građenja autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine
 • organizacija stručnog nadzora i kontrole građenja
 • redovno i izvanredno održavanje autocesta i cestovnih objekata, zaštita autocesta
 • osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila, ophodnja
 • obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti autocesta
 • priprema za dodjelu koncesije
 • odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti
 • organizacija sustava naplate cestarine
 • organiziranje financiranja građenja i održavanja autocesta
 • ostale djelatnosti u vezi s gospodarenjem i upravljanjem autocestama