Minimalni iznosi uplate

Minimalni iznosi uplate na ENC pretplatni račun korisnika za jedan (1) ENC uređaj u razdoblju od 1. studenog tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine su slijedeći:

  Skupina vozila    1.11. do 31.3.
    Uplata u kunama
FIZIČKA           IA        720,00
OSOBA            I      1.200,00
            II      1.900,00
            III      2.700,00
            IV      4.100,00

 

  Skupina vozila    1.11. do 31.3.
    Uplata u kunama
PRAVNA           IA      1.800,00
OSOBA            I      3.000,00
            II      5.000,00
            III      7.000,00
            IV      11.000,00