Kontakti

Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4,
10000 Zagreb, Hrvatska
email:info@hac.hr

Naplata cestarine, ENC, R1 računi: 
email: info-naplata@hac.hr 

Besplatni info telefon 
tel.: 0800 0422

Centrala - informacije
tel.: + 385 1 4694 444

Kontakti za novinare
tel: +385 1 4694 614 i +385 1 4697 352
e-mail: odnosisjavnoscu@hac.hr

Etička linija
tel.: +385 1 4694 451
e-mail: eticka.linija@hac.hr

Zaštita osobnih podataka
tel.: +385 1 4694 413
e-mail: sluzbenikZaZOP@hac.hr

Pravo na pristup informacijama
tel.: +385 1 4697 317
e-mail: sluzbenikzainformiranje@hac.hr

Izdavanje suglasnosti
broj fax-a: +385 1 2789 292
e-mail: suglasnost@hac.hr 

Oglašavanje na autocestama
tel: +385 1 4694 798 
e-mail: oglasavanje@hac.hr 

Europski projekti
e-mail: euprojekti@hac.hr 

Donacije i sponzorstva
e-mail: donacije@hac.hr 

 

 

HAC

HAC

HAC

HAC