Javni natječaj za financiranje humanitarnih projekata 

Hrvatske autoceste d.o.o. raspisale su Javni natječaj za   dodjelu sredstava za cestarinu koja se ostvaruje kao dodjela prava korištenja autoceste i objekata pod naplatom cestarine, pod upravljanjem Hrvatskih autocesta, bez plaćanja naknade (financijska potpora) za organizacije civilnog društva koje provode programe humanitarnog karaktera u svrhu zaštite i promicanja zdravlja djece, pružanja pomoći oboljeloj djeci te pružanja pomoći djeci s invaliditetom i posebnim potrebama.

Hrvatske autoceste dodjeljuju sredstva za cestarinu u iznosu od 200.000,00 kn. Javni natječaj je otvoren do 06. svibnja 2016. do 15:00 sati.

Prijavu na Javni natječaj treba dostaviti na adresu:
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
ŠIROLINA 4
10 000 ZAGREB
S naznakom za javni natječaj za dodjelu donacija NE OTVARAJ

Dokumenti i obrasci za prijavu:

Poziv za javni natječaj
Obrazac za prijavu projekata na natječaj za dodjelu donacija
Obrazac za procjenu kvalitete
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Ugovor o dodjeli sredstava za cestarinu


Pitanja i odgovori:

Pitanje: Molim Vas pojašnjenje vezano za natječajnu dokumentaciju - točnije obrazac A.
U navedenom obrascu postoji pitanje C. Opis projekta. 
U popisu dokumentacije također postoji Opis projekta kao poseban dokument, a Opis prijavitelja naveden je kao dio obrasca A.
Je li je to pogreška pa bi u obrascu A trebalo biti više o prijavitelju, odnosno C. Opis prijavitelja, a Opis projekta napisati posebno ili na oba mjesta treba napisati više o projektu?
Odgovor: Opis projekta potrebno opisati na oba mjesta s tim da u obrascu A pod točkom C opišete sažetak projekta, a pod točkom 10. Poziva za javni natječaj priložite detaljniji opis projekta.


Pitanje: Prilažu li se Izvadak iz registra i potvrda porezne uprave u originalu ili može kopija?
Odgovor: Svi dokumenti mogu se dostaviti u preslici uključujući i Izvadak iz registra te potvrdu       porezne uprave , osim Izjave o nekažnjavanju (Obrazac B) kako je i navedeno  pod točkom 4. Poziva za javni natječaj.
      

Pitanje: Odnosi li se  Plan prihoda i rashoda za 2016. na stupac u obrascu A ili se prilaže zasebni dokument?
Odgovor: Plan prihoda i rashoda upisuje se u obrazac A pod točkom B, a i prilaže se zasebni dokument kako je navedeno pod točkom 8. Poziva za javni natječaj.


Pitanje: Mi smo udruga osoba s invaliditetom i prijavljujemo se na niz humanitarnih natječaja poput ovog vašeg. Međutim, iz vaših uputa za prijavitelje nije jasno dodjeljuju li se sredstva isključivo za troškove cestarine u slučaju da projekt uključuje putovanje, ili i za konkretne projektne aktivnosti? 
Također, nejasno je odnosi li se iznos od 200.000 kn na jedan projekt, ili je to ukupan iznos za svih? Tj, nedostaje podatak o tome koliko maksimalno može tražiti jedan prijavitelj, ako je ovo ukupan iznos,
Nadalje, ako se dodjeljuju sredstva za projektne aktivnosti, onda nedostaju podaci o tome koje su prihvatljive ciljane skupine, i koje su prihvatljive aktivnosti.
Odgovor: Pod točkom 1 Poziva za javni natječaj navedeno je: „ Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava za cestarinu koja se ostvaruje kao dodjela prava korištenja autoceste i objekata pod naplatom cestarine, pod upravljanjem Hrvatskih autocesta, bez plaćanja naknade...“
Pod točkom 7 Poziva za javni natječaj navedeno je:  „Planirani iznos raspodijelit će se razmjerno osvojenom broju bodova prijaviteljima koji zadovolje uvjete Natječaja i koji prilikom postupka ocjenjivanja osvoje minimalno 31 bod.“ 
Hrvatske autoceste d.o.o. raspisale su javni natječaj za dodjelu sredstava za cestarinu u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, a koji iznos će se raspodijeliti kako je navedeno pod točkom 7 Poziva za javni natječaj.
Svaki prijavitelj u obrascu A upisuje iznos za donaciju cestarine sukladno svom proračunu.


Pitanje: Prijevoz korisnika udruge obavljaju roditelji samih korisnika. Zanima nas odnosi li se u natječaj i za financiranje troškova cestarine u tom slučaju jer korisnici imaju redovite posjete liječniku (u Zagrebu), odlaske na radionice i slično.
Odgovor: Hrvatske autoceste dodjeljuju donacije Udrugama odnosno organizacijama civilnog društva.
Udruge odnosno organizacije civilnog društva kojima će biti dodijeljena sredstva za cestarinu i s kojima će Hrvatske autoceste sklopiti ugovor o dodjeli sredstava za cestarinu, sukladno članku 3. Ugovora, Zahtjev za besplatan prolazak autocestom s podacima o vozilu (registarska oznaka i skupina vozila, dionica korištenja) dostavljaju Sektoru za naplatu cestarine Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. 
Dakle, Udruga mora podnijeti Zahtjev za besplatan prolazak autocestom s podacima o vozilu člana udruge (roditeljima) kojem je potreban besplatan prolazak autocestom. Hrvatske autoceste putem ovog natječaja ne dodjeljuju sredstva za cestarinu izravno roditeljima nego putem udruge.


Napomena:
Pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije@hac.hr