Nadmetanja prema pravilima međunarodnih financijskih institucija (EBRD pravila nabave)

1. Opća objava nabave:

  1. Hrvatska - Projekt dovršetka izgradnje autoceste na koridoru Vc" - za sve detaljne informacije pogledajte englesku verziju - vidi link ispod:

         https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fecepp.ebrd.com%2fdelta%2fviewNotice.html%3fdisplayNoticeId%3d9851617&umid=A54A0422-99E9-F105-A166-4700A1998520&auth=802c454323a7f73b1a953b1ee38a2522349b1b7f-2a1b8ceb24034c9e264d1e83013a59233a188959

 

2. Posebne obavijesti o nabavi - Grupa radova I: "Poziv na podnošenje ponuda za ugovaranje izgradnje dionice Most Halasica - Beli Manastir":

  • Za sve detaljne informacije pogledajte englesku verziju - vidi link ispod:

         https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=9801367