Jednostavna nabava do 20.000 Hac-onc

03.03.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji- Popravak
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
130 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogradnji- Popravak.pdf236.28 KB
03.03.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravak vozila FORD
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 121-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - FORD-A.docx24.02 KBZŠ 121-Troškovnik - ZN 30 - Ford Tranzit.xlsx12.13 KBZŠ 121-PONUDBENI LIST.docx24.46 KB
02.03.2017 Nabava bitumenske emulzije
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
115 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Nabava bitumenske emulzije.pdf277.25 KB
02.03.2017 Akumulatorski udarni odvijač za EOO
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
120 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Akumulatorski udarni odvijač za EOO.pdf233.18 KB
02.03.2017 Rezervni dijelovi za kosilice i motorne alate proizvođača Oleo Mac
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 123-2017 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Rezervni dijelovi Oleo Mac.pdf255.58 KBBM 123-2017 PONUDBENI LIST - Rezervni dijelovi Oleo Mac.docx24.42 KBBM 123-2017 Troškovnik - Rezervni dijelovi Oleo Mac.pdf236.01 KB
01.03.2017 Rezervni dijelovi za traktore Belarus
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 124-2017 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Rezervni dijelovi Belarus.pdf255.34 KBBM 124-2017 PONUDBENI LIST - Rezervni dijelovi Belarus.docx24.39 KBBM 124-2017 Troškovnik - Rezervni dijelovi Belarus.pdf216.58 KB
01.03.2017 Rezervni dijelovi za LED panel SWARCO
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
BM 118-2017 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Rezervni dijelovi za LED panele SWARCO.docx24.21 KBBM 118-2017 PONUDBENI LIST - Rezervni dijelovi za LED panele SWARCO.docx24.34 KBBM 118-2017 Troškovnik - Rezervni dijelovi za LED panele SWARCO.xlsx12.08 KB
27.02.2017 Noževi irezervni dijelovi za kosilice proizvođača SIP
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 104-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -KOSILICA sip.docx24.02 KBZŠ 104-Troškovnik - ZN 23 - SIP - rezervni dijelovi.xlsx12.27 KBZŠ 104-PONUDBENI LIST.docx24.37 KB
27.02.2017 Rezervni dijelovi za signalne prikolice sa LED panelom
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
103 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Rezervni dijelovi za signalne prikolice sa LED panelom.pdf429.42 KB
27.02.2017 Listići za analogne tahografe i rolice za digitalne tahografe
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
107 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Listići za analogne tahografe i rolice za digitalne tahografe.pdf335.77 KB
27.02.2017 Punjiva baterija za NBB daljinski Ni-Mh 7,2V broj kosilice SPIDER 2.260.1020
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 095-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - SPIDER -A.docx24.08 KBZŠ 095-Troškovnik.xlsx12.99 KBZŠ 095-PONUDBENI LIST.docx24.6 KB
24.02.2017 Rezervni dijelovi za kosilice Zanon
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
105 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Rezervni dijelovi za kosilice Zanon.pdf334.58 KB
22.02.2017 Armirano crijevo za vodu
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 070-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - CRIJEVO - B.docx24 KBZŠ 070-Troškovnik - robe, sredstva, cement .....xlsx13.04 KBZŠ 070-PONUDBENI LIST.docx24.49 KB
22.02.2017 Usluga izrade zaštitne cerade
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 099-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -CERADA.docx23.88 KBZŠ 099-Troškovnik -CERADA.xlsx12.96 KBZŠ 099-PONUDBENI LIST.docx24.34 KB
21.02.2017 Isporuka rezervnih dijelova i servis visokotlačnih perača
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 093-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - MINIWASH.docx23.03 KBZŠ 093-Troškovnik - usluga popravka.xlsx14.48 KBZŠ 093-PONUDBENI LIST.docx24.47 KB
21.02.2017 Nabava sigurnosnih znakova
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 085-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -NALJEP.A.docx24.1 KBZŠ 085-Troškovnik - znakovi 2017.xlsx13.57 KBZŠ 085-PONUDBENI LIST -A (1).docx24.38 KB
21.02.2017 Sredstva za čišćenje klima uređaja
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 092-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -SR.ZA KLIME.docx24.03 KBZŠ 092-Troškovnik za nabavu sredstava za čišćenje.xlsx12.33 KBZŠ 092-PONUDBENI LIST.docx24.38 KBODLUKA.pdf266.39 KB
20.02.2017 Rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SEPPI
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 090-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -SEPPI.docx24.06 KBZŠ 090-Troškovnik -ZN 10-17 - SEPPI.xlsx12.01 KBZŠ 090-PONUDBENI LIST.docx24.37 KB
17.02.2017 Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa prilikom uklanjanja stupova rasvjete na čvorovima i odmorištima autocesta
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
88 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa.pdf922.4 KB
16.02.2017 1.Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravak vozila Ford
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 083-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx23.22 KBZŠ 083Troškovnik - usluga popravka.xlsx13.92 KBZŠ 083-PONUDBENI LIST.docx24.5 KB
14.02.2017 Nabava kopči za čitače magnetskih kartica
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 068-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - robe - rez. dijelovi.docx24.01 KBZŠ 068-troškovnik-kopče čitaća mag. kartica.xls36.5 KBZŠ 068-PONUDBENI LIST.docx24.38 KBZŠ 068-Obrazloženje i tehnički uvjeti-kopče čitaća mag. kartica.doc796 KB
14.02.2017 Utovar i istovar betonskih New Yersey-a
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
67 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Utovar i istovar betonskih New Yersey-a.pdf274.68 KB
13.02.2017 Nabava usnika za uređaj za provjeru prisutnosti alkohola u organizmu
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 066-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - robe - rez. dijelovi.docx23.99 KBZŠ 066-troškovnik-USNICI.xls34.5 KBZŠ 066-PONUDBENI LIST.docx24.36 KB
09.02.2017 Dobava i ugradnja aluminijskih vrata za trfostanicu na čvoru Maslenica
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 057-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -A VRATA.docx23.4 KBZŠ 057-Troškovnik - A.xlsx12.91 KBZŠ 057-PONUDBENI LIST - A. VRATA.docx24.4 KBVRATA.pdf629.74 KB
09.02.2017 Isporuka dijelova i servis visokotlačnih perača -Popravak
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
63 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka dijelova i servis visokotlačnih perača -Popravak.pdf257.71 KB
09.02.2017 Noževi i rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SIP
Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
64 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Noževi i rezervni dijelovi za kosilice proizvođača SIP.pdf244.4 KB
08.02.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka snježnih freza
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 056-PONUDBENI LIST -A.docx24.46 KBZŠ 056-Troškovnik - ZN 16- A.xlsx10.45 KBZŠ 056-PONUDBENI LIST -A.docx24.46 KB
08.02.2017 ISPRAVAK TROŠKOVNIKA-Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravak snježnih freza
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 056-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - A.docx24.22 KBZŠ 056-Troškovnik - ZN 16- A.xlsx10.45 KBZŠ 056-PONUDBENI LIST -A.docx24.46 KB
07.02.2017 Servis i rezervni dijelovi za kuhinjske uređaje
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 054-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - CAFE APARAT.docx23.21 KBZŠ 054-Troškovnik - robe, sredstva, cement .....xlsx13.22 KBZŠ 054-PONUDBENI LIST.docx24.33 KB
07.02.2017 Isporuka rezervnih dijelova i uslugav servisai popravka snježnih freza
Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:
ZŠ 056-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - FREZA.docx24.15 KBZŠ 056-Troškovnik - ZN 16- Assaloni.xlsx10.45 KBZŠ 056-PONUDBENI LIST.docx24.46 KB